Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a stabilit cuantumul cotelor procentuale care urmează să fie achitate de membrii Fondului de compensare a investitorilor pentru anul 2017. Potrivit hotărârii CNPF, aceștia vor trebui să plătească l% din suma veniturilor obținute în cumul de societățile de investiții pe parcursul anului 2017 din:
  • consultanța de investiții;
  • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
  • consultanța acordată societăților pe acțiuni privind structura capitalului;
  • strategia industrială și aspectele conexe;
  • servicii referitoare la fuziuni și achiziții de societăți;
  • cercetări în investiții și analiza financiară;
  • orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare.
De asemenea, vor trebui să achite 2% din suma veniturilor obținute în cumul de societățile de investiții, pe parcursul anului 2017, din tranzacționarea în cont propriu, managementul portofoliului, intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm, precum și administrarea fiduciară a investițiilor și serviciilor conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare. Totodată, CNPF a hotărât că membrii fondului de compensare vor plăti o cotă de 3% din suma veniturilor obținute în cumul de societățile de investiții, pe parcursul anului trecut, din primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienților și exploatarea unui MTF. Membrii Fondului vor achita contribuția anuală în mărimea cotelor procentuale stabilite, dar nu mai puțin decât echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei, la data efectuării plății. Plata contribuțiilor anuale de către membrii Fondului de compensare a investitorilor se efectuează până la data de 31 ianuarie, la contul deschis de Comisia Națională a Pieței Financiare.