Autoritățile intenționează să creeze o nouă agenție. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, se propune crearea Instituției Publice ”Agenția de Investiții”, care se va afla în subordinea Executivului. Agenția va fi fondată prin reorganizarea și fuzionarea Instituției Publice ”Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova” și Agenția Turismului, autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului. Fondator al instituției ”Agenția de Investiții ” va fi Guvernul, dar care intenționează să delege exercitarea acestei funcții Cancelariei de Stat. Agenția va avea 30 de angajați și va avea misiunea de a contribui la dezvoltarea și creșterea economică a țării prin promovarea, atragerea și localizarea investițiilor, dar și prin promovarea exportului și a turismului. Proiectul este, însă, criticat de experții anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție, care susțin că autorul nu a efectuat un studiu aprofundat pentru a justifica necesitatea și beneficiile ce vor rezulta din reorganizarea instituțiilor. La fel, nu sunt exemplificate unele deficiențe ale acestor instituții, care după reorganizare ar fi diminuate sau eliminate. De asemenea, aceștia susțin că proiectul conține factori și riscuri de corupție. Potrivit experților, odată cu aprobarea proiectului ar putea fi promovate interese de grup contrare interesului public, prin instituirea unor norme lacunare care creează incertitudine cu referire la aspectele conceptuale din activitatea și administrarea noii instituții, formarea bugetului acesteia și volumul mijloacelor financiare care urmează a fi virate la bugetul de stat, din veniturile obținute din prestarea serviciilor.