Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Cel mai mare producător de bere a pierdut marca ”INIMA MOLDOVEI”

 

Efes Vitanta Moldova Brewery a pierdut procesul împotriva Guvernului și nu va putea utiliza marca ”INIMA MOLDOVEI”. Decizia definitivă, prin care Executivul a avut câștig de cauză, a fost pronunțată de Curtea Supremă de Justiție.

Efes Vitanta Moldova Brewery a depus cerere de chemare în judecată împotriva Guvernului Republicii Moldova, după ce i s-a interzis să utilizeze denumirea ”MOLDOVA”. În motivarea acţiunii, reclamanta a indicat că în data de 18 aprilie 2014 a solicitat Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) înregistrarea mărcii ”INIMA MOLDOVEI”, pentru clasa de produse CIPS 32 şi clasa de servicii CIPS 35. La fel, Efes Vitanta Moldova Brewery a cerut permisiunea Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, din cadrul Guvernului, de utilizare a denumirii ”MOLDOVA” în cadrul mărcii ”INIMA MOLDOVEI”.

Efes Vitanta Moldova Brewery a mai precizat că decizia Comisiei nu i-a fost remisă și a solicitat de la AGEPI să i se comunice rezultatul. Agenția i-a trimis o copie a deciziei, în care era menționat refuzul de acordare a permisiunii de folosire a denumirii statului. Și asta pe motiv că utilizarea mărcii, pentru produsele clasei solicitate, ar putea prejudicia imaginea țării.

Reclamanta a formulat o cerere prealabilă prin care a solicitat revocarea integrală a deciziei, cu acordarea permisiunii de utilizare a denumirii oficiale a ţării, însă nu a primit niciun răspuns. Mai mult, Efes Vitanta Moldova Brewery susține că, la emiterea decizie, Comisia nu a motivat concluzia precum că utilizarea elementului ”MOLDOVA”, în cadrul mărcii ”INIMA MOLDOVEI”, ar putea prejudicia imaginea statului.

Reclamanta a indicat că este în deplină desfăşurare a unei campanii sociale despre promovarea imaginii Republicii Moldova, care-şi propune să prezinte ţara aşa cum n-a mai fost văzută niciodată. În cadrul acestei campanii au fost făcute investiţii considerabile, de peste 260 de mii lei, în realizarea materialului media. Astfel, au fost realizate 10 spoturi video, în fiecare din acestea fiind prezentat un anumit loc din zona centrală a Moldovei, adică din inima ţării, care au fost promovate intens în reţeaua globală internet şi la posturi de televiziune.

Efes Vitanta Moldova Brewery a cerut anularea deciziei Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, cu obligarea acesteia de a emite decizia de acordare a permisiunii de utilizare a denumirii oficiale a ţării în cadrul mărcii ”INIMA MOLDOVEI”.

Efes Vitanta Moldova Brewery s-a mai plâns că Guvernul neîntemeiat susţine că acțiunea a fost depusă tardiv, deoarece termenele de prescripţie instituite de Legea contenciosului administrativ au fost respectate. Mai mult, întreprinderea susține că nu a știut despre decizia emisă și abia după ce s-a adresat la AGEPI i-a fost comunicată.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău acţiunea a fost admisă integral. S-a anulat decizia Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, privind refuzul de acordare a permisiunii de folosire a denumirii statului în cererea de înregistrare a mărcii. Instanța a dispus ca să fie acordată permisiunea de a utiliza denumirea oficiale a ţării în cadrul mărcii ”INIMA MOLDOVEI”. Instanța de fond a precizat că cererea de chemare în judecată a fost depusă în interiorul termenului de prescripţie prevăzut de Legea contenciosului administrativ, deoarece Guvernul nu a respectat procedura de expediere a deciziei contestate în adresa solicitantului.

Guvernul a depus apel, care a fost admis, iar hotărârea judecătoriei de fond a fost casată. Curtea de Apel Chișinău a pronunțat o nouă hotărâre prin care acțiunea a fost respinsă ca fiind tardivă. La emiterea deciziei, instanţa de apel a constatat că, potrivit extrasului din procesul-verbal al Comisiei, s-a decis în unanimitate refuzul în acordarea permisiunii de folosire a denumirii statului în cererea de înregistrare a mărcii. Și asta pentru că utilizarea mărcii ar prejudicia imaginea statului. La şedinţa Comisiei a participat şi reprezentantul Efes Vitanta Moldova Brewery, care a știut despre refuzul în acordarea permisiunii.

Efes Vitanta Moldova Brewery a declarat recurs, prin care a cerut menținerea hotărârii judecătoriei de fond. Curtea Supremă de Justiție a ajuns, însă, la concluzia că solicitarea întreprinderii este inadmisibilă.

Share on Social Media

14 November, 2018
Intenționați să plecați peste hotare și urmați în acest timp un tratament medical? Atunci ar trebui să cunoașteți care sunt regulile privind introducerea/scoaterea în/din țară a medicamentelor și a instrumentelor medicale. Serviciul Vamal informează că medicamentele fac parte din categoria obiectelor de uz/consum personal şi se permite introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova, doar cu condiția că cantitatea pe care o aveți în geantă sau valiză nu o depășește pe cea necesară pentru tratament pe perioada aflării în țara de destinație. O altă condiție ob...
16 October, 2018
Examinarea distinctivității sloganului în raport cu produsele/serviciile solicitate nu se deosebește de examinarea distinctivității în cazul cuvintelor. Potrivit informațiilor publicate în Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, caracterul distinctiv al sloganului va fi cu atât mai diminuat, cu cât ar fi mai mare probabilitatea ca alți producători/prestatori de servicii să utilizeze sloganul respectiv în activitatea sa curentă. De obicei, sloganurile sunt folosite în practicile comerciale și publicitare pentru a promova o cauză, o idee sau un produs. Caracterul distinctiv a...

Parteneri

12 October, 2018
Savantul moldovean Valeriu Rudic vrea să înregistreze marca BioR, în Republica Moldova, și pentru produse de parfumerie. Totuși, la cererea sa a depus opoziție compania internațională The Parfums Christian Dior, din Franța. Acestă situație va fi discutată în ședința Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, care va avea loc în data de 23 octombrie. Solicitantul moldovean a depus cerere de înregistrare a mărcii pentru produsele din clasa 003 - parfumuri. Savantul este inventatorul unui nou preparat biologic – BioR®, pe baza căruia au fost elaborate, înregistrat...
11 October, 2018
O persoană a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Interne (MAI), după ce instituția i-a eliberat, la cerere, un certificat de cazier judiciar, în care a fost făcută mențiunea că a  fost înregistrată în Registrul de Informații al Criminalității și Criminologiei Republicii Moldova. Nefiind de acord cu mențiunea respectivă, reclamantul s-a adresat în instanță pentru obligarea ministerului de a-i elibera cazier judiciar despre lipsa antecedentelor penale, deși avea intentate trei dosare penale pe numele său. Persoana a invocat încălcarea prezumției nevinovăției, și anume că orice persoană ac...