Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, în 2017, 16 hotărâri în privința Republicii Moldova, iar Guvernul a fost obligat să plătească, în total, compensații în mărime de 107.348 de euro, echivalentul a peste 2,2 milioane de lei. În 2016, suma a fost de 236.804 de euro. În cazul a 10 decizii a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. În șase cauze, nu a fost constatată nicio violare a Convenției, fiind constatată responsabilitatea Federației Ruse. Suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite reclamanților, în cele 10 decizii pronunțate, se ridică la 95.348 euro, echivalentul a aproape două milioane de lei. Datele au fost prezentate de Asociația Juriști pentru Drepturile Omului. Potrivit raportului pentru 2017 al Curții Europene a Drepturilor Omului, în data de 31 decembrie 2017, împotriva Republicii Moldoba erau îndeptate 1.348 de cereri pendinte. La acest capitol, țara noastră se află locul 11 din 47 de state. În 2016, Republica Moldova s-a clasat pe locul 12, cu 1.283 de cereri pendinte. Dintre acestea:
 • 758 cereri au fost alocate unui organ judiciar (834 cereri în 2016);
 • 67 cereri au fost comunicate Guvernului (41 cereri în anul 2016);
 • 633 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol (750 cereri în 2016);
 • au fost pronunțate 16 hotărâri, vizând 17 cereri (23 hotărâri în anul 2016 referitor la 27 de cereri).
După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Republica Moldova este pe locul 7, cu indicele 2,13 cereri la 10.000 locuitori. În 2016, țara noastră era situată la fel pe locul 7, însă cu indicele de 2,36 cereri la 10.000 locuitori. Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești, în anul 2017, relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova:
 • Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant pe timpul detenției (3 cauze);
 • Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (5 cauze);
 • Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (2 cauze);
 • Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (1 cauză);
 • Articolul 11 – Libertatea de întrunire și asociere (1 cauză);
 • Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv (1 cauză);
 • Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (1 cauză);
 • Articolul 34 – Cereri individuale (1 cauză).
Totodată, în 2017 Curtea Europeană a făcut publice 11 decizii. O decizie a fost radiată în urma încheierii tranzacției amiabile dintre Guvernul Republicii Moldova cu reclamantul. În această cauză, Guvernul s-a obligat să achite reclamantului suma de 12.000 de euro, pentru acoperirea oricăror prejudicii suportate. Per total, de la aderarea țării noastre la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și până în data de 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunțat 354 de hotărâri, dintre care în 317 a fost constatată cel puțin o violare a Convenției de Republica Moldova, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de 14.332.834 de euro, ceea ce, în prezent, ar fi echivalentul a aproape 300.000.000 de lei. După numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, Republica Moldova devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (127), protecția proprietății (108), tratamentul inuman și degradant (83), dreptul la libertate și siguranță (80).