Institutul Național al Justiției (INJ), la inițiativa Curţii Supreme de Justiţie, lansează un nou proiect de cercetare ”Justițiar pentru justițiabil: act de justiție calitativ”. Scopul acestuia este sporirea calității actului de justiție și creșterea încrederii justițiabililor în instituțiile abilitate cu administrarea justiției. Noul proiect se va derula în trei etape:
  • efectuarea unui ”audit” de evaluare a hotărârilor penale şi civile, emise de Curtea Supremă de Justiţie, în perioada 2012-2017;
  • identificarea eventualelor probleme sistemice existente şi elaborarea unor recomandări de urmat în activităţile viitoare;
  • realizarea unor instruiri pentru judecători şi asistenţi judiciari.
Pentru realizarea proiectului, Institutul Național al Justiției anunță un concurs de selectare a experților notorii în domeniul juridic, preferabil cu grad științific, din mediul avocaților, funcționarilor publici și cel academic, care au o experiență de minim 10 ani în sfera juridică, abilități analitice și de sinteză. Persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul de selecție până în data de 10 februarie, la sediul INJ. Acesta va conține CV-ul, diplome aferente studiilor și experienței în domeniu, dar și alte documente relevante.