Un caz aparent banal de dispută dintre două companii a devenit obiect de studiu al fenomenelor meteorologice pentru judecători. Societatea pe Acțiuni Moldtelecom a dat în judecată RED Nord-Vest, de la care a cerut încasarea prejudiciului material, întrucât, în urma unui incendiu produs de liniile electrice, s-au deteriorat cablurile operatorului național de telefonie. Moldtelecom a precizat că deteriorarea cablurilor a fost constatată prin procesul-verbal al Serviciului Salvatori Pompieri Briceni. Astfel, în adresa RED Nord-Vest a expediat o reclamație cu propunerea achitării benevole a prejudiciului material în sumă de aproape 20 de mii de lei, însă acesta a rămas fără răspuns. Reclamanta s-a adresat în instanță cu solicitarea de a încasa din contul pârâtei prejudiciul material și a cerut compensarea cheltuielilor de judecată de aproape 600 de lei.
Prin hotărârea instanței de fond cererea de chemare în judecată a fost repinsă.  Moldtelecom a declarat apel prin care a solicitat ca cererea sa să fie admisă integral. Instanța de apel a casat hotărârea judecătoriei de fond și a admis parțial solicitările Moldtelecom. Mai exact, din contul RED Nord-Vest s-a încasat prejudiciul material în sumă de 6.405 de lei și cheltuielile de judecată în sumă de 482 de lei. Curtea de Apel a menționat că Regulamentului cu privire la clasificarea situațiilor excepționale prevede la capitolul II pct. 3 că acestea se clasifică în funcție de numărul persoanelor care au suferit. La fel, informația cu privire la situațiile excepționale trebuie să cuprindă date despre situațiile excepționale pronosticate și declanșate, consecințele acestora, despre situația radioactivă, incendiară, ecologică și altele. În apărarea sa, RED Nord-Vest a precizat că a fost o situație de ”forță majoră”, având în vedere vântul puternic. În privința acestui aspect, instanța de apel a remarcat faptul că potrivit Anexei nr.2 din Regulamentului cu privire la clasificarea situațiilor excepționale, vânt puternic se consideră atunci când viteza este de la 25-30 m/s și mai mult. Însă, conform datelor www.meteo.md, în zona satului Medveja, raionul Briceni, unde a avut loc incidentul, viteza vântului a fost de 5-6 m/s. Curtea de Apel a mai precizat că era datoria RED Nord-Vest să întrețină firele electrice în stare funcțională, pentru a exclude posibilitatea ruperii acestora din cauza unor condiții climaterice mai dificile. RED Nord-Vest a depus recurs la Curtea Supremă de Justiție, care a fost declarat inadmisibil.