Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Noul formular de declarare a impozitul pe venit pentru persoanele din sectorul justiției. Ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial

 

Ministerul Finanțelor a aprobat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (forma DAJ 17). Ordinul va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Noul formular și modalitatea de completare a acestuia o găsiți aici.

Potrivit documentului, prima perioadă fiscală de raportare, conform formularelor aprobate, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv și pentru contribuabilii care și-au modificat perioada fiscală potrivit art 121 alin. (4) din Codul fiscal.

Formularul vizează șapte categori de contribuabili din sectorul justiției:


  • notari;

  • executori judecătorești;

  • cabinetul avocatului;

  • avocați-stagiari;

  • administratori autorizați;

  • mediatori;

  • experți judiciari.

În același timp, Ministerul Finanțelor a abrogat Ordinul cu privire la aprobarea formularului-tip Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc. Și asta pentru că aceste două categorii de contribuabili se regăsesc în noul formular. Mai mult, noul model de formular are două anexe:

  • Anexa 1D Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale. În prima anexă se vor ajusta cheltuielile personale și familiale, cheltuieli de locațiune, cheltuieli de reparație a proprietății, suma uzurii mijloacelor fixe, suma donațiilor în formă monetară  efectuate în scopuri filantropice și de sponsorizare, cheltuielile neconfirmate documentar și alte informații.

  • Anexa 2D Scutiri. Aceasta este destinată pentru reflectarea informațiilor cu privire la sumele scutirilor utilizate.
Codul fiscal reglementează modalitatea impozitării persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției în capitolul 101. Astfel, obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei în perioada fiscală de declarare. Contribuabilii persoane juridice aplică contabilitatea de angajamente în conformitate cu art. 44 alin. (3), iar contribuabilii persoane fizice – contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2). Codul fiscal permite deducerea cheltuielilor aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale. Cota impozitului pe venit constituie 18% din obiectul impunerii.

Calcularea impozitului pe venit de face anual prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului impozabil obţinut din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Contribuabilul are dreptul să treacă în cont impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitat în orice stat străin, în condiţiile stipulate la art.82.

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

Share on Social Media

17 October, 2018
Vecinii care au reușit să rezolve un conflict de zeci de ani, apelând la legi, mama care a putut să-și revadă copiii, copiii care au intrat în proprietatea casei părintești după ce au urmat pașii legali – toate sunt rezultatele sistemului asistenței juridice garantate de stat, de care populația Republicii Moldova beneficiază în ultimii zece ani. Pentru a pune în dezbatere lecțiile învățate de Republica Moldova în acești 10 ani, precum și experiențele internaționale privind accesul grupurilor sociale la serviciile juridice primare și abilitarea juridică a populației, la Chișinău, în aceste zile...
13 October, 2018
Uniunea Avocaților a publicat orarul prealabil al instruirilor inițiale și continue pentru avocați și stagiari, planicate de Centrul de Instruire a Avocaților pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018. La instruirile organizate în această perioadă, apărătorii vor fi familiarizați cu procedurile în fața CEDO, noile modificări la Codul de procedură civilă, judecarea recursurilor împotriva hotărârilor instanțelor de apel în cauze penale, tehnicile de pregătire și prezentare în fața instanței de judecată și alte tematici. Sesiunile de instruire vor fi efectuate de judecători și avocați. S...

Parteneri

08 October, 2018
Primii oameni care ar putea fi numiți "avocați" au fost probabil oratorii din vechea Atena. De altfel, primii oratorii atenieni s-au confruntat cu serioase obstacole structurale. În primul rând, exista o regulă că oamenii trebuiau să-și pledeze singuri cauza, regulă care a început să fie eludată datorită tendinței de creștere a cazurilor în care oamenii cereau asistența unui "prieten". Din fericire, pe la jumatatea secolului 5 î.Hr., atenienii puteau să solicite formal unui prieten să-l asiste. În al doilea rând, un obstacol mult mai serios, pe care oratorii atenieni nu au reușit niciodată să-...
05 October, 2018
Avocații din Republica Moldova se convoacă, astăzi, la Congresul ordinar. Evenimentul a început la ora 9.00, la Casa Sindicatelor. Apărătorii delegați de Barouri pentru a participa la eveniment vor avea de discutat și aprobat mai multe subiecte. Pe ordinea de zi a evenimentului figurează următoarele subiecte: audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților; audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea secretarului general interimar al Uniunii Avocaților; audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei pentru et...