O companie a fost amendată cu peste 373 de mii de lei pentru că nu a prezentat informațiile cerute de Consiliul Concurenței. Potrivit unei decizii a autorității de concurență, întreprinderea ”Valenagro Com” SRL a fost sancționată, deoarece în cadrul unei investigații ce viza preluarea Societății cu Răspundere Limitată ”Degusto”, nu a prezentat, la solicitarea Consiliului, mai multe informații. Mai exact, în scopul determinării pieței relevante a fost solicitată informația privind:
  • aria geografică de activitate a întreprinderilor din grup;
  • indicarea elevatoarelor cu care conlucrează întreprinderile respective;
  • furnizarea listei produselor fabricate și/sau mărfurilor comercializate sau a serviciilor prestate de către întreprinderi.
Informațiile urmau să fie prezentate într-un termen de 5 zile, însă compania a cerut ca acesta să fie extins. Și asta pentru că juristul întreprinderii ar fi fost plecat în concediu. Consiliul Concurenței a acceptat și a prelungit termenul cu 10 zile. Cu toate acestea, administrația întreprinderii a mai cerut, încă o dată, ca perioada pentru prezentarea informațiilor să fie extinsă cu 10 zile. Această solicitare nu a mai fost acceptată de autoritate și a decis sancționarea agentului economic. În decizie se menționează că la evaluarea gravităţii încălcării s-au luat în considerare următoarele elemente:
  • investigația inițiată prin dispoziția Plenului Consiliului Concurenței pentru identificarea încălcării prevederilor din Legea concurenței;
  • punerea în aplicare a concentrării economice fără autorizarea tranzacției de către Consiliul Concurenței ar putea avea efecte negative asupra mediului concurențial;
  • neprezentarea informației solicitate creează obstacole la determinarea pieței relevante;
  • nefurnizarea în termen a informațiilor și documentelor solicitate tergiversează procesul derulării investigației, perioadă în care ar putea fi distorsionată concurența pe piețele afectate.
Astfel, Consiliul susține că fapta se încadrează la încălcările de gravitate medie, pentru care nivelul de bază al amenzii se stabilește în cuantum de la 0,15% până la 0,25% din cifra totală de afaceri din anul anterior sancționării. De asemenea, în caz de neprezentare a informațiilor solicitate de către Consiliul Concurenței, întreprinderea ”Valenagro Com” riscă și o amendă cu titlu cominatoriu în sumă de un anumit procent, care nu a fost făcut public, din cifra zilnică de afaceri medie realizată în anul 2016, pentru fiecare zi de neprezentare a informațiilor solicitate.