FinComBank convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii. Acesta va avea loc în data de 14 februarie. Acționarii vor pune în discuție mai multe subiecte ce vizează activitatea instituției bancare. Anunțul de convocare a Adunării extraordinare a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, pentru adunarea acționarilor a fost stabilită următoarea ordine de zi:  
  • cu privire la aprobarea statutului ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacție nouă;
  • cu privire la aprobarea Regulamentului privind Consiliul ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacție nouă;
  • cu privire la confirmarea Societății pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2018 și stabilirea retribuției serviciilor prestate;
  • cu privire la Hotărârea Adunării Generale a acţionarilor ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. privind plata dividendelor pentru anul 2016;
  • cu privire la îndeplinirea Hotărârii Adunării Generale a acţionarilor ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. cu privire la cedarea acțiunilor de tezaur către salariații băncii;
  • cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii.
Pentru a putea participa la Adunarea generală extraordinară, acţionarii vor prezenta actele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie.