Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aprobat formularul tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17). Ordinul SFS a fost publicat în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, prima perioadă fiscală de raportare este perioada fiscală a anului 2017. Formularul tipizat vizează mai multe categorii de contribuabili. Mai exact:
  • asociația obștească;
  • fundația;
  • organizația filantropică;
  • cultele religioase și părțile componente ale lor;
  • partidele politice și organizațiile social-politice;
  • publicațiile periodice și agențiile de presă;
  • alte tipuri de organizații necomerciale.
În instrucțiunea de completare a declarației se menționează că vor fi reflectate rezultatele obținute în cazul în care organizația practică activitate economică, suma totală a veniturilor și, inclusiv, veniturile din desemnarea procentuală. La fel, se va reflecta suma cheltuielilor efectuate din conturile mijloacelor obținute din desemnarea procentuală. Formularul este însoțit și de o anexă. În aceasta se va indica sumele de bani primite în urma desemnării procentuale, conform sau contrar destinație. Mai mult, se vor indica și sumele neutilizate, care urmează să fie restituire la buget până la data limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale. Noul formular și instrucțiunea de completare a acestuia poate fi consultată aici.