Plenul Consiliului Concurenței a constatat că Ministerul Finanțelor a acordat privilegii neprevăzute de lege companiei canadiene ”Amaya Gaming Group” Inc., la încheierea unui contract de parteneriat public-privat. Potrivit deciziei Consiliului, contractul a fost semnat în anul 2011, în scopul desfășurării activității în domeniul jocurilor de noroc prin intermediul SA ”Loteria Națională a Moldovei”. Autoritatea anticoncurență susține că au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 care prevede că ”sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum stabilirea de condiţii discriminatorii sau acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de lege”. Potrivit Consiliului Concurenței, prin contractul semnat Amaya și-a asumat obligația să susțină Loteria Națională în activitățile preconizate, prin implementarea soluțiilor de jocuri, asigurarea funcționalității, efectuarea managementului, dezvoltarea lor, punând la dispoziție echipamentele necesare în acest scop. Conform acestui contract au fost aprobate 4 programe de joc:
  • loteria (GSM, cartele răzuibile, loteria pe hârtie);
  • video loterie;
  • pariuri sportive;
  • jocuri online.
Contractul de colaborare a fost urmat de semnarea unor anexe și a altor 4 contracte, care specifică fiecare program în parte, modul lor de desfășurare, respectiv relațiile dintre parteneri, activitățile părților, distribuția veniturilor, dar și taxe în caz de încetare a contractului. Ca prim program de joc, și unicul desfășurat în perioada activității de parteneriat, a fost loteria națională SMS - ”Milioane pentru Moldova”. ”Amaya Gaming Group” Inc. urma să furnizeze soluții de administrare și consultanță pentru operațiunile de joc pe cont propriu, în rezultatul cărora ar fi trebuit să genereze noi venituri pentru bugetul de stat și anume:
  • 4-6 milioane de dolari în primul an;
  • 6-8 milioane dolari în anul 2-4;
  • 8-14 milioane dolari în anul 5.
Consiliul Concurenței susține că selectarea ”Amaya Gaming Group” Inc. s-a efectuat direct, fără publicarea unui anunț și fără organizarea unui concurs de oferte. La rândul său, administratorul Loteriei a declarat în cadrul investigației că nu a organizat concurs de oferte, deoarece ”Amaya Gaming Group” Inc. a fost unicul investitor care și-a dat interesul de a colabora cu Loteria Națională a Moldovei. Acesta a mai spus că, contractul a fost reziliat în anul 2015 din cauza refuzului investitorului de a mai activa în colaborare cu Loteria Națională pe piața Republicii Moldova. Potrivit acestuia, toate bunurile materiale achiziționate de ”Amaya Group” SRL au fost transmise cu titlu gratuit către Loteria Națională a Moldovei pentru soluționarea amiabilă a rezilierii contractului înainte de expirarea termenului.