Un executor judecătoresc a fost amendat cu 4.000 de lei pentru încălcarea modului şi a termenelor de comunicare a actelor întocmite. Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești a decis să îl sancționeze după ce un bărbat, care era obligat să-i achite pensia alimentară fiicei, s-a plâns că, deși a virat banii cu regularitate, executorul spune că are o restanță de aproape 14 mii de lei. Mai exact, acesta susține că deși a plătit începând cu anul 1998 pensia alimentară, în anul 2016 executorul ar fi intentat o procedură de executare silită, invocând o restanță de aproape 14 mii de lei. Autorul sesizării mai menționează că executorul judecătoresc nu a întreprins acțiunile necesare în vederea identificării adresei corecte a domiciliului debitorului, expediind corespondența la o altă adresă. Totodată acesta a menționat că executorul judecătoresc a dispus anunțarea în căutare a automobilului ce-i aparține cu drept de proprietate, deși nu l-a înștiințat nici măcar despre intentarea procedurii de executare silită. Bărbatul afirmă că a aflat despre existența unei proceduri de executare silită în privința sa atunci când a fost oprit în trafic de polițiști. Acesta mai precizează că fiica sa este majoră din anul 2009 și, prin urmare, pensia de întreținere urma să fie încasată până la acea dată. Iar în ipoteza existenței unei restanțe la plata pensiei de întreținere, aceasta urma să fie calculată până în anul 2012, nu până în anul 2016. La rândul său, executorul judecătoresc afirmă că a expediat corespondența cu respectarea prevederilor la adresa cunoscută de către debitor, inclusiv cea indicată în plângere. Potrivit acestuia debitorul a efectuat achitări în contul plății pensiei de întreținere, dar în mărime insuficientă. Colegiul disciplinar în cadrul examinării sesizării a constatat că executorul judecătoresc nu a întreprins măsuri suficiente în vederea identificării și/sau contactării debitorului, pentru a i se transmite corespondența sau pentru a-l informa despre actele/acțiunile întreprinse în procedura de executare. Astfel, ținând cont că executorul nu este la prima abatere, s-a decis ca acesta să fie amendat cu 200 de unități convenționale, adică cu 4.000 de lei.