Apărătorii sunt așteptați în data de 10 februarie pentru a discuta în privința proiectului Regulamentului Centrului de Instruire a Avocaților. Documentul a fost discutat la ședința Consiliului Uniunii Avocaților, care a avut loc în data de 26 ianuarie, și s-a decis ca proiectul să fie supus consultărilor. Potrivit proiectului Regulamentului, scopul Centrului va fi instruirea continuă a avocaților, instruirea inițială a avocaților stagiari și perfecționarea profesională a acestora la cel mai înalt nivel de calitate. Structura va avea următoarele atribuții:
  • instruirea avocaților și avocaților stagiari în corespundere cu Planul general de instruire continuă și Planul de instruire inițială;
  • realizarea programului anual de evaluare și control sistematic al instruirii continue a avocaților;
  • evidența și cuantificarea orelor de instruire a avocaților și avocaților stagiari;
  • sistematizarea necesităților de instruire și elaborarea recomandărilor privind instruirea avocaților și avocaților stagiari;
  • prestarea serviciilor de instruire și altor servicii conexe pentru alte persoane, la cerere, contra plată;
  • exercitarea altor atribuții stabilite de prezentul Regulament în domeniul instruirii.
Centrul va fi o structură fără personalitate personalitate juridică distinctă a UAM, care se va subordona Uniunii. Activitățile structurii vor fi finanțate din bugetul anual al UAM. Cursurile de instruire organizate de Centru vor fi gratuite pentru avocați și avocați stagiari. Centrul va putea organiza cursuri de instruire contra plată facultative. Taxele pentru instruirea contra plată se vor aproba de către Consiliul Centrului și vor fi percepute de către UAM. În cazul existenței datoriilor la bugetul UAM va fi suspendat dreptul la instruire gratuită.