Structurile cadastrale teritoriale, deținătorii de valori mobiliare și notarii publici vor trebuie să prezinte, la Serviciul Fiscal de Stat, informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice, în format electronic. Ordinul cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în  art. 92 alin. (9) și art. 22611 alin. (2) din Codul fiscal a fost modificat și publicat în Monitorul Oficial. La fel, modificarea este valabilă și pentru subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal. Mai exact:
  • instituţiile financiare;
  • companiile turistice;
  • companiile de asigurare;
  • Banca Naţională a Moldovei;
  • notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială;
  • executorii judecătoreşti.
Mai mult, modificarea vizează și oficiile cadastrale, dar și deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare. Datele care trebuie să fie depuse la SFS în cazul instituțiilor financiare, de exemplu, se referă la informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi, În cazul companiilor turistice acestea vor trebuie să depună informații despre serviciile turistice prestate, iar în cazul companiilor de asigurări - contractele de asigurare. Banca Naţională a Moldovei trebuie să prezinte informaţia despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum şi rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi. În cazul notarilor şi alte persoane care desfăşoară activitate notarială, aceștia vor depune date în privința contractelor de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare, precum și informaţia privind contractele de împrumut şi de donaţii sau despre alte contracte aferente activelor de capital. Potrivit Ordinului SFS, informația în formă electronică prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, care se va confirma cu semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii acreditați în domeniul semnăturii electronice avansate calificate din Republica Moldova.