Peste 120 de întreprinderi vor fi radiate din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. Agenția Servicii Publice a publicat un anunț în Monitorul Oficial referitor la inițierea procedurii de radiere din oficiu a persoanelor juridice și întrerinzătorii individuali inactivi. Astfel, Agenția Servicii Publice a prezentat lista celor 122 de persoane juridice inactive și a întreprinzătorilor individuali inactivi. În cazul în care au unele pretenții, creditorii pot depune cererile și creanțele în termen de două luni la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice. Potrivit Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, dacă persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public naţional, nu dețin mașini de casă și de control cu memorie fiscală, nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv. Informația privind lipsa/existența datoriei la bugetul public național se obține de către organul înregistrării de stat din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat. În termen de trei zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și întreprinzătorul individual inactiv. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă și a întreprinzătorului individual inactiv ce urmează a fi radiați, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse. Cererile şi creanţele pot fi înaintate nu mai târziu de 2 luni de la data publicării avizului. În termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv şi îi radiază. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor, lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.