Un bărbat a cerut daune morale de 1 milion de lei de la Ministerul Justiției, pe motiv că a fost reținut o perioadă îndelungată, în lipsa unui mandat de arestare. Reclamantul s-a adresat în judecată motivând că a fost deținut în lipsa unui mandat o perioadă de 9 luni şi 16 zile, prin care s-au încălcat prevederile din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. La fel, acesta a invocat că au fost încalcate prevederile art.25 alin.(3), (4) din Constituţie și prevederile art.174 alin.(4),(5) din Codul penal. Inițial, în 2015, bărbatul a solicitat repararea prejudiciului în mărime de 400 de mii de lei. Atunci toate instanțele au respins solicitarea sa. Ulterior, la mijlocul lunii iulie 2017, reclamantul a adresat o altă cererea de chemare în judecată, solicitând încasarea din contul Ministerului Justiţiei a prejudiciului moral în valoare de 1 milion de lei pentru deţinerea ilegală în stare de arest pentru un termen de 9 luni şi 16 zile. Prin încheierea instanței de fond s-a încetat procesul, pe temeiul că într-un litigiu între aceleași părți, cu același obiect și pe aceleași temeiuri s-a emis o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă. Acesta a depus recurs, iar Curtea de Apel Chișinău a precizat că potrivit art. 265 din Codul de procedură civilă, instanţa judecătorească dispune încetarea procesului în cazul în care într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă sau o încheiere de încetare a procesului în legătură cu renunţarea reclamantului la acţiune sau cu confirmarea tranzacţiei dintre părţi. Colegiul civil a concluzionat că din decizia instanței instanței de apel și încheierea Curții Supreme de Justiție din 2015, rezultă că litigiul între aceleași părți, având același obiect al acțiunii deja a fost soluționat prin decizia Curții de Apel Chișinău, care a fost menținută prin încheierea CSJ. Prin urmare, cererea de recurs înaintată a fost respinsă și s-a menținut încheierea Judecătoriei Chișinău, prin care s-a încetat procesul la cererea de chemare în judecată. Decizia este irevocabilă și nu se supune nici unei căi de ata