Acționarii Moldova-Agroindbank sunt convocați repetat pentru a participa la Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii. Și asta pentru că Adunarea generală extraordinară, convocată în data de 23 ianuarie, nu a avut loc din motivul lipsei cvorumului. Prin urmare, adunarea stabilită repetată a fost programată pentru data de 14 februarie. Potrivit art. 58 alin. (3) din Legea privind societăţile pe acţiuni, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii este convocată repetat și se va ţine nu mai devreme de 20 de zile şi nu mai târziu de 60 de zile de la data de 23 ianuarie. Potrivit unui anunț al Moldova-Agroindbank, forma de ţinere a Adunării ca fi prin corespondenţă. Pe ordinea de zi figurează un singur subiect. Mai exact: Cu privire la modificarea hotărârii Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor băncii din 26.12.2017, procesul-verbal nr. 55. La Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor convocată repetat pot participa acţionarii care au avut dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor Moldova-Agroindbank din data de 23 ianuarie.