Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a radiat din Registru de stat a valorilor mobiliari un pachet de 3.173.751 de acțiuni, a căror valoare nominală este de peste 317 milioane de lei, care aparțin Moldindconbank. La fel, CNPF a decis înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a emisiunii suplimentare de 3.173.751 de acțiuni, cu valoarea nominală de 100 de lei per acțiune, în sumă de peste 317 milioane de lei. În urma acestei decizii, acțiunile nou-emise urmează să fie vândute pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare la prețul inițial stabilit. Acțiunile fac parte din pachetul de 63,89% ale Moldindconbank, în privința cărora, în luna octombrie 2016, Banca Națională a Moldovei (BNM) a constatat că un grup de persoane, a acționat concertat, achiziționând și deținând cota substanțială în capitalul social al băncii. Această acțiune a avut loc fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituțiilor financiare. Ca urmare, exercițiul unor drepturi ale acestor acționari a fost suspendat din data de 20 octombrie 2016. Potrivit prevederilor Legii instituțiilor financiare, acționarii sunt obligați să înstrăineze acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. Ulterior, BNM a suspendat din 20 octombrie 2016 mandatele unor membri ai organelor de conducere ale Moldindconbank și a desemnat administratori temporari cu competențele Consiliului și ale președintelui Comitetului de conducere al băncii.