Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale unele prevederi din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi

 

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale textele ”activității fără licență" și ”amendă în mărimea venitului brut” din articolul 10 punctul 4 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

Audiind argumentele părților și examinând materialele dosarului, Curtea a menționat că dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle sale, consacrat în articolul 23 alin. (2) din Constituție, implică adoptarea de către legiuitor a unor legi accesibile, previzibile și clare.

În acest sens, asigurarea și respectarea principiului certitudinii juridice obligă statul să edicteze într-o manieră previzibilă normele adoptate. Curtea a reținut că principiul certitudinii juridice este esențial pentru garantarea încrederii în statul de drept.

În speță, Curtea a constatat că art. 10 pct. 4 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi sancționează desfășurarea activității de întreprinzător fără licență.

Curtea a observat că, deși operează cu noțiunea de ”amendă”, aceasta are în esență natura unei confiscări a veniturilor obținute ilicit, deoarece se încasează mărimea venitului brut. Prin urmare, natura sancțiunii este neclară.

De asemenea, Curtea a observat că desfășurarea activității de întreprinzător, fără licență în domeniul transporturilor, poate fi sancționată și în baza Codului contravențional.

În aceste circumstanțe, Curtea a reținut că prevederile legale nu sunt redactate cu suficientă precizie, în așa fel încât să permită oricărei persoane să își corecteze conduita și să fie capabilă, cu consiliere adecvată, să prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecințele care pot apărea din acestea. Prin urmare, prevederile contestate induc incertitudine juridică, fiind astfel contrare articolului 23 din Constituție.

În același timp, Curtea a reținut că din prevederile contestate rezultă că instanța de judecată nu are posibilitatea individualizării sancțiunii, rolul său fiind redus la o simplă formalitate de validare a actului de constatare.

Curtea a relevat că, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a statuat că "dacă judecătorul este competent doar a stabili existența sau inexistența infracțiunii sau contravenției, dar nu este competent să stabilească asupra oportunității amenzii sau pedepsei, el nu exercită un control de plină jurisdicție". În acest sens, persoana interesată este lipsită de dreptul de acces liber la un tribunal de plină jurisdicție.

Astfel, Curtea a subliniat că legiuitorul nu poate reglementa o sancțiune în așa fel, încât să lipsească instanța de judecată de posibilitatea de a individualiza sancțiunea, ținând cont de circumstanțele cazului. Astfel, limitarea rolului instanței de judecată lipsește de substanță garanțiile dreptului la un proces echitabil, consacrat de articolele 20 din Constituție și 6 din Convenția Europeană.

Prin urmare, ținând cont de obiectul excepției de neconstituționalitate, Curtea a constatat că textele ”activității fără licență” și ”amendă în mărimea venitului brut” din articolul 10 punctul 4 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi sunt neconstituționale.

Adițional, în vederea asigurării principiului unității reglementărilor și individualizării sancțiunilor, Curtea a emis o Adresă Parlamentului pentru operarea modificărilor de rigoare în acest sens în legislație.

Amintim că, o companie, amendată de Serviciul Fiscal de Stat cu aproape 300 de mii de lei pentru că ar fi prestat servicii de transport rutier a mărfurilor fără a avea licență, a contestat la Curtea Constituțională mai multe prevederi ale Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Share on Social Media

17 October, 2018
Curtea Constituțională a fost sesizată de președintele țării să verifice constituționalitatea unor modificări la Codul fiscal și Codul vamal, pe care ultimul le-a promulgat în iulie 2018. În argumentarea sesizării, autorul invocă că a depistat mai târziu avizul negativ al Guvernului la prevederile pe care le-a promulgat. Normele contestate  vizează art. 951, alin. (13) din Codul Vamal și art. 103, alin. (910), art. 124, alin. (21) din Codul Fiscal, precum și abrogarea art. 125, alin. (22) din Codul Fscal. Acestea au fost adoptate prin Legea nr. 172 din 27.07.2018 pentru...
15 October, 2018
Excluderea sporurilor salariale ale magistraților instituie un tratament diferențiat nejustificat între judecători și alte persoane cu funcții de demnitate publică. Aceasta este concluzia Curții constituționale după examinarea unei sesizări care a fost depusă de președintele Curții Supreme de Justiție. În hotărârea sa, Curtea a subliniat că statutul constituțional al judecătorului nu constituie privilegiul lui personal, ci un bun al întregii societăți, acesta fiind chemat să asigure protecția eficientă a drepturilor fiecărui membru al societății. Remunerația judecătorului, în care intră orice...

Parteneri

13 October, 2018
Curtea Constituțională solicită Parlamentului să modifice normele penale după ce a declarat neconstituțional art. 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal al Republicii Moldova. Norma vizează excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu soldate cu urmări grave. Curtea a reținut că nu există niciun text normativ care ar defini noțiunea de ”urmări grave”, utilizată în art. 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal. De asemenea, legea nu stabilește niciun criteriu material care să cuantifice gravitatea urmării prejudiciabile. Astfel, există riscul ca o urmare să fie catalog...
12 October, 2018
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) va trebuie să recalculeze pensia fostului președinte al Curții Constituționale, Tudor Panțâru. Curtea Supremă de Justiție a considerat inadmisibil recursul depus de CNAS împotriva deciziei prin care instituția a fost obligată să recalculeze pensia fostului președinte al Curții Constituționale. Încheierea instanței supreme este irevocabilă. CNAS a depus recursul după ce a fost obligată de instanța de fond să recalculeze pensia fostului demnitar, decizie menținută ulterior și de Curtea de Apel Chișinău. CSJ a decis să nu admită recursul menționând că, C...