Curtea Supremă de Justiție ar putea fi reorganizată și transformată în Curtea de Casație. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Justiției, Alexandru Tănase. Acesta a declarat că o problemă reprezintă, în continuare, modul în care sunt construite căile de atac în materie procesuală în sistemul judiciar. ”Ele încurajează o concentrare excesivă de competențe la nivelul Curții Supreme de Justiție în detrimentul celorlalte două nivele de jurisdicție. În lunile ce urmează, noi vom veni cu o serie de modificări care vizează activitatea Curții Supreme de Justiție, în special în partea ce ține de publicitatea ședințelor, în materie penală și așa mai departe”, a menționat ministrul. Alexandru Tănase a mai declarat că, pentru viitoarea strategie de reforme judiciare, Guvernul va propune o revizuire totală a rolului Curții Supreme de Justiție. ”Probabil se va reveni, cel puțin acesta este punctul de vedere pe care îl vom promova noi, la concepția inițială a strategiei, care a stat la baza adoptării prezentei Constituții, potrivit căreia Curtea Supremă de Justiție urmează a fi doar o instanță de casație, cu un număr mic de judecători care ar avea cu totul alte competențe decât le are astăzi”, a spus șeful de la justiție. Ministrul susține că, ”Curtea Supremă de Justiție urmează să-și ocupe locul pe care îl are în orice sistem de drept o curte de casație și nicidecum o Curte care pronunță soluții aleatoriu, în fond și cum consideră ei că este mai bine”. Conducerea Curții Supreme de Justiție nu a comentat, deocamdată, declarațiile ministrului. Potrivit Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Curtea este instanţa judecătorească supremă care asigură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti. La fel, aceasta asigură soluţionarea litigiilor apărute în cadrul aplicării legilor, garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. Prin activitatea sa, instanța asigură respectarea principiului prezumţiei nevinovăţiei şi principiului supremaţiei legii, contribuind la constituirea unui stat de drept. Aceasta este unica instanţă judecătorească supremă. Legea mai spune că atribuţiile Curţii Supreme de Justiţie sunt:
  • judecă, ca instanţă de recurs, cauzele în materie civilă, de contencios administrativ, penală sau în alte materii în condiţiile legii procesuale;
  • sesizează, din oficiu sau la propunerea instanţelor judecătoreşti, Curtea Constituţională pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii actelor juridice;
  • generalizează practica judiciară şi analizează statistica judiciară proprie;
  • dă explicaţii din oficiu în chestiunile de practică judiciară ce nu ţin de interpretarea legilor şi nu au caracter obligatoriu  pentru judecători;
  • exercită, în limitele competenţei sale, atribuţii ce derivă din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
  • exercită alte atribuţii conform legii.