Una dintre funcțiile Centrului de Instruire a Avocaților, o structură nouă în privința căruia au loc în prezent discuții, va fi cea de a evalua necesitățile de instruire a avocaților și avocaților stagiari. Împreună cu barourile de avocații, membrii Centrului vor elabora Planul general de instruire continuă a avocaților și Planul de instruire inițială pentru avocații stagiari, pentru o perioada de patru ani. Ulterior, propunerile vor fi prezentate Consiliului Uniunii Avocaților. La fel, noua structură va acorda suportul pentru a elabora criteriile de selectare a formatorilor pentru instruirea avocaților și a avocaților stagiari. La fel, va identifica și va gestiona lista formatorilor pentru instruire. Centrul de Instruire a Avocaților va mai avea următoarele atribuții:
 1. să determine criteriile și termenii de referință pentru formatori;
 2. să elaboreze criteriile de selectare a instituțiilor care organizează cursuri de instruire și le propune Consiliului Uniunii Avocaților spre aprobare;
 3. să acrediteze cursurile de instruire desfășurate de alte instituții din lista aprobată de către Consiliul Uniunii Avocaților;
 4. să elaboreze lista activităților și acțiunilor de instruire pentru îndeplinirea obligației de instruire continuă și inițială, împreună cu numărul de ore de instruire necesar, pe care o va propune Consiliului Uniunii Avocaților spre aprobare;
 5. să acorde Consiliului Uniunii Avocaților suportul necesar la elaborarea Metodologiei de efectuare a stagiunii de către avocații stagiari;
 6. să asigure organizarea cursurilor de instruire inițială și continuă pentru avocații stagiari și avocați, în conformitate cu Planurile de instruire aprobate de Congres;
 7. să elaboreze, să aprobe și să actualizeze planurile de instruire inițială și continuă a avocaților stagiari și a avocaților;
 8. să stabilească orarul semestrial și anual al instruirii inițiale și continue;
 9. să țină evidența și cuantificarea orelor de instruire continuă a avocaților în cadrul barourilor de avocați și să prezinte tabelul de evidență Consiliului Uniunii Avocaților la sfârșit de an calendaristic;
 10. să elaboreze, în conlucrare cu barourile de avocați, programul anual referitor la evaluarea și controlul sistematic al instruirii continue a avocaților în mod coerent și unitar, pe care îl ca prezenta Consiliului Uniunii Avocaților spre aprobare;
 11. să acorde suportul necesar barourilor de avocați în organizarea instruirii regionale a avocaților;
 12. să examineze oportunități alternative de instruire inițială și continuă;
 13. să elaboreze proiectul bugetului pentru activitățile de instruire inițială și continuă, pe care îl va transmite secretarului general al Uniunii Avocaților, pentru a fi inclus în proiectul bugetului anual al Uniunii Avocaților;
 14. să exercite alte funcții privind instruirea continuă a avocaților și cea inițială a avocaților stagiari, la decizia Congresului sau Consiliului Uniunii Avocaților.
Amintim că, apărătorii sunt așteptați în data de 10 februarie pentru a discuta în privința proiectului Regulamentului Centrului de Instruire a Avocaților. Decizia de a supune documentul consultărilor publice a fost luată la ședința Consiliului Uniunii Avocaților din data de 26 ianuarie.