Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Reguli noi pentru încasarea taxelor locale. Ce modificări propun autoritățile

 

Începând cu data de 1 iunie perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza, în mod obligatoriu, Sistemul informațional automatizat Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale (SIA SCITL).

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, achitările impozitelor și taxelor locale se vor efectua de către perceptorii fiscali prin diferite instrumente de plată puse la dispoziție de serviciul guvernamental de plăți electronice Mpay.

Pentru autentificarea în cadrul SIA SCITL, semnarea notelor de plată și generarea ulterioară a extrasului notei de plată, perceptorii fiscali vor utiliza semnătura electronică avansată calificată eliberată de către unul din prestatorii de servicii de certificare din Republica Moldova, acreditați în domeniu.

Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, care a încasat bani în numerar de la contribuabil, va fi obligat să verse la buget, în aceeași zi sau în următoarea zi lucrătoare, sumele încasate. Autoritățile administrației publice locale din satele şi comunele în care nu există instituții financiare/subdiviziuni ale acestora sau alți prestatori de servicii de plată pot stabili pentru SCITL o altă periodicitate de vărsare la buget a sumelor încasate, dar nu mai rar de o dată pe săptămână.

Proiectul mai prevede că Serviciul ţine evidenţa obligaţiilor fiscale aferente: taxei de la posesorii de câini; taxei pentru parcaj și taxei pentru salubrizare, în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale. De asemenea, colectează impozitul funciar de la persoanele fizice şi gospodăriile ţărăneşti, precum și impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice.

Informația cu privire la sumele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare, calculate pentru perioada fiscală, vor fi prezentate de către SCITL subdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat, anual, până la data de  25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. În prezent Regulamentul prevede că după calcularea impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare şi înmânarea avizelor de plată, se perfectează şi se prezintă organului fiscal teritorial, până la data de 15 iulie a anului în curs, Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice şi gospodăriilor ţărăneşti.

Share on Social Media

24 April, 2018
Impozitele și taxele locale colectate de către perceptorii fiscali se vor transfera către buget prin intermediul instrumentelor de plată puse la dispoziție de către Serviciul guvernamental de plăți electronice, MPay. Completările la Hotărârea privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei urmează să fie examinate de Guvern în ședința de miercuri. Totodată, începând cu data de 1 iunie 2018, perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza în mod obligatoriu sistemul informațional automatizat Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul...
21 June, 2017
Agenții economici din domeniul pompelor funebre ar putea fi scutiți de plata taxelor locale. Un amendament în acest sens a fost propus de un parlamentar, la proiectul de lege care reglementează antreprenoriatul social în Republica Moldova. Proiectul a fost adoptat anterior de Parlament, în primă lectură. Avizul asupra amendamentelor va fi examinat în ședința de Guvern. Propunerea se referă la modificarea Codului fiscal, care să prevadă scutirea de taxe locale a unităților comerciale și/sau de prestări servicii - persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare....

Parteneri

12 January, 2017
Astăzi, continuăm seria articolelor cu referire la căile de atac în procesul penal. În mod special, ne vom referi la apel și vă vom informa despre efectul suspensiv al apelului, semnificația efectului devolutiv al apelului, procedura cercetării judecătorești în apel etc.   Care este semnificația efectului suspensiv al apelului? Declararea apelului are ca efect suspendarea executării hotărârii primei instanţe şi va continua pe întreg procesul judecării apelului, atât referitor la latura penală, cât şi la cea civilă. Efectul suspensiv poate fi: total – atunci când sentinţa este atacată...
27 July, 2016
Legea prin care au fost operate amendamente esențiale la legislația fiscală și vamală a Republicii Moldova a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. În continuare, vă vom informa despre modificările operate la capitolul impozite și taxe. Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător A fost extins dreptul de deducere pentru anumite tipuri de cheltuieli: cheltuielile ce țin de calculul uzurii, întreținerea şi reparația automobilelor utilizate de către persoanele cu funcții de conducere în companii – pentru un singur automobil pentru fiecare persoană (cu condiția...