Sudzucker-Moldova este interesată să preia controlul auspra întreprinderii Agro-Baraboeni. În acest sens, Sudzucker-Moldova a notificat la Consiliul Concurenței concentrarea economică ce urmează să se realizete, conform art. 20 alin. (1) din Legea concurenței. Potrivit Clasificatorului activităților din economia Moldovei, genul de activitate a întreprinderii Agro-Baraboeni este cultivarea cerealelor, a plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. În același timp, genul de activitate al întreprinderii Sudzucker-Moldova este fabricarea zahărului. Prin urmare, Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată. Conform Legii concurenței, operațiunile de concentrare economică sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii depășește 25 de milioane de lei și există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare de 10 milioane de lei în anul anterior operațiunii. Ce reprezintă concentrarea economică, aflați aici.