Unii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea să fie lipsiți de dreptul de a participa la examinarea anumitor chestiuni. Și asta pentru că CSM ar putea să fie reformat. Potrivit Documentului de concept privind direcțiile strategice și acțiunile prioritare privind reforma judiciară, un obiectiv este modificarea cadrului legal cu privire la criteriile de selecţie, evaluare și promovare a judecătorilor. Astfel, se dorește acordarea de prioritate candidaţilor cu cel mai înalt punctaj acumulat la evaluarea de către Colegiul de Selecţie și Carieră a Judecătorilor, inclusiv instituirea prin lege a periodicităţii concursurilor. De asemenea, se propune limitarea dreptului de vot al Procurorului General, președintelui Curţii Supreme de Justiţie și ministrului Justiţiei în problemele referitoare la cariera judecătorilor (numirea, promovarea, sancţionarea disciplinară și destituirea judecătorilor). Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a declarat că aceștia trebuie să renunțe la aceste competențe și să permită CSM, ca organ colegial, fără influențe și fără presiuni, să ia obiectiv deciziile pe care trebuie să le adopte. O altă modificare vizează instituirea unui sistem efectiv de contestare a hotărârilor CSM. Acest lucru presupune jurisdicţie deplină pe fond, ședinţe publice obligatorii și hotărâri motivate. Ministrul a declarat că va veni cu modificări care vor permite examinarea în fond a acestor decizii, ca ele să fie supuse controlului judiciar. Mai mult ca atât, șeful de la Justiție spune că va căuta remedii procesuale eficiente, astfel încât persoanele care vor contesta deciziile CSM să beneficieze de cel puțin două nivele de jurisdicție. În prezent, deciziile CSM pot fi contestate doar în partea ce vizează forma și procedura de adoptare. De altfel, ministrul Justiției vrea să fie exclusă practica adoptării hotărârilor CSM cu ușile închise. Totodată, se dorește iniţierea modificării Constituţiei în vederea includerii în CSM a trei membri noi din mediul avocaţilor și a societăţii civile (uniunilor de creaţie). Ministrul mai susține că membrii CSM trebuie să fie numiți pentru un singur mandat și ”să nu mai existe persoane care beneficiază de termene prea lungi în această funcție”. Amintim că, pe rolul Parlamentului există un proiect prin care se propune ca membrii CSM să dețină un singur mandat.