Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Activitatea Centrului de Instruire a Avocaților. Cine va putea fi membru în Consiliu

 

Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților va fi format din șapte membri desemnați de Consiliul Uniunii Avocaților. Prevederile sunt incluse în proiectul Regulamentului de constituire a noii structuri, care a fost supus consultărilor publice.

Astfel, acesta va fi format din:


 • doi membri ai Consiliului Uniunii Avocaților pe perioada mandatului;

 • doi avocați cu titluri științifice și didactice, aleși de Consiliul Uniunii Avocaților în bază de concurs pe un termen de 2 ani;

 • trei avocați aleși de Consiliul Uniunii Avocaților în bază de concurs pe un termen de 2 ani dintre avocații cu experiență în domeniul instruirii.

Mandatul membrilor Consiliului Centrului va înceta la cerere, în caz de expirare a termenului, în caz de revocare, sau în alte cazuri ce rezultă din reglementările privind profesia de avocat. Președintele Consiliului Centrului este ales de către membrii Consiliului Centrului din rândul acestora, pentru un mandat de doi ani.

Consiliul Centrului se va convoca în ședințe nu mai rar decât o dată la două luni. Consiliul Centrului va putea fi convocat în ședință și la inițiativa președintelui sau a doi membri. Deciziile Consiliului se vor adopta cu votul majorității membrilor prezenți. Activitatea executivă a Centrului va fi asigurată de secretarul executiv al Centrului, care va avea următoarele funcții:


 • asigură lucrările de secretariat ale Centrului;

 • îndeplinește funcția de secretar al ședințelor Consiliului Centrului;

 • pregătește rapoarte privind evaluarea necesităților de instruire a avocaților și avocaților stagiari;

 • propune spre aprobare planul de instruire inițială și continuă a avocaților stagiari și a avocaților, și actualizările acestora;

 • îndeplinește activitatea logistică de organizare a cursurilor de instruire inițială și continuă pentru avocații stagiari și avocați;

 • elaborează proiectul orarului semestrial și anual al instruirii inițiale și continue;

 • coordonează activitățile cu barourile de avocați pentru organizarea instruirii inițiale și continue;

 • recepționează și pregătește materiale privind acreditarea cursurilor de instruire;

 • identifică surse alternative de finanțare pentru instruirea inițială și continuă;

 • identifică oportunități alternative de instruire inițială și continuă;

 • asigură comunicarea cu organizațiile donatoare și alte organizații în domeniul instruirii, și coordonează procesul de instruire oferit de acestea;

 • asistă Consiliul Centrului în coordonarea procesului de instruire;

 • îndeplinește alte funcții privind instruirea continuă a avocaților și cea inițială a avocaților stagiari, la decizia Consiliului Centrului.

Amintim că, apărătorii sunt așteptați în data de 10 februarie pentru a discuta în privința proiectului Regulamentului Centrului de Instruire a Avocaților. Documentul a fost discutat la ședința Consiliului Uniunii Avocaților, care a avut loc în data de 26 ianuarie, și s-a decis ca proiectul să fie supus consultărilor.

Share on Social Media

17 October, 2018
Vecinii care au reușit să rezolve un conflict de zeci de ani, apelând la legi, mama care a putut să-și revadă copiii, copiii care au intrat în proprietatea casei părintești după ce au urmat pașii legali – toate sunt rezultatele sistemului asistenței juridice garantate de stat, de care populația Republicii Moldova beneficiază în ultimii zece ani. Pentru a pune în dezbatere lecțiile învățate de Republica Moldova în acești 10 ani, precum și experiențele internaționale privind accesul grupurilor sociale la serviciile juridice primare și abilitarea juridică a populației, la Chișinău, în aceste zile...
15 October, 2018
Uniunea Avocaților din Moldova a depus un recurs în interesul legii la Curtea Supremă de Justiție. Motivele pentru care a fost declarat recursul în interesele legii a fost aplicarea neuniformă de către instanțele judecătorești a prevederilor art. 4397 ”Confiscarea specială” din Codul contravențional, precum și a dispozițiilor art. 162 ”Hotărârea cu privire la corpurile delicte adoptată la soluționarea cauzei penale” din Codul de procedură penală la examinarea cauzelor contravenționale intentate în baza alin. (10) art. 287  ”Încălcarea regulilor vamale” din Codul contravențional. Analiza practi...

Parteneri

13 October, 2018
Uniunea Avocaților a publicat orarul prealabil al instruirilor inițiale și continue pentru avocați și stagiari, planicate de Centrul de Instruire a Avocaților pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018. La instruirile organizate în această perioadă, apărătorii vor fi familiarizați cu procedurile în fața CEDO, noile modificări la Codul de procedură civilă, judecarea recursurilor împotriva hotărârilor instanțelor de apel în cauze penale, tehnicile de pregătire și prezentare în fața instanței de judecată și alte tematici. Sesiunile de instruire vor fi efectuate de judecători și avocați. S...
08 October, 2018
Primii oameni care ar putea fi numiți "avocați" au fost probabil oratorii din vechea Atena. De altfel, primii oratorii atenieni s-au confruntat cu serioase obstacole structurale. În primul rând, exista o regulă că oamenii trebuiau să-și pledeze singuri cauza, regulă care a început să fie eludată datorită tendinței de creștere a cazurilor în care oamenii cereau asistența unui "prieten". Din fericire, pe la jumatatea secolului 5 î.Hr., atenienii puteau să solicite formal unui prieten să-l asiste. În al doilea rând, un obstacol mult mai serios, pe care oratorii atenieni nu au reușit niciodată să-...