Air Moldova s-a adresat în instanță pentru a contesta o sancțiune aplicată de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supraveghere Pieței. Compania aeriană a fost recunoscută vinovată în comiterea contravenţiei prevăzute de art. 278 alin. (1) din Cod Contravenţional și a fost amendată cu 3.400 lei. Motivul a fost că nu a soluționat în termen o plângere depusă de un pasager. Petiționarul s-a adresat la Agenție, după ce reclamația sa nu a fost soluționată, iar instituția a efectuat un control inopinat și a amendat agentul economic. Art. 278 alin (l) spune că ”încălcarea de către vânzător, prestator a termenului stabilit de legislație pentru remedierea gratuită a deficiențelor apărute la produs, serviciu, care nu sunt imputabile consumatorului, pentru înlocuirea gratuită a acestuia sau pentru restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanție ori al termenului de valabilitate, se sancționează cu amendă de la 1.500 de lei la 3.000 de lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 4.500 de lei la 6.000 de lei aplicată persoanei juridice”. Astfel, Air Moldova a înaintat o contestație în privința deciziei de sancționare, care a fost respinsă de prima instanță. Nefiind de acord, compania aeriană a depus recurs. Operatorul a menționat că ”Air Moldova întâmpină dificultăţi în vederea soluţionării reclamaţiilor în sezonul de iarnă din cauza condiţiilor meteo nefavorabile”. În urma examinării recursului, Curtea de Apel Chișinău a stabilit că agentul constatator a stabilit corect vinovăţia Air Moldova. Mai mult, Curtea de Apel a precizat, referitor la condițiile meteo, că acestea nu pot fi catalogate ca motiv de justificare a omisiunii de a proceda conform legii, mai ales că nu a fost dispusă la acel moment o situaţie excepţională sau calamitate. Mai mult, Air Moldova nu a prezentat vun certificat de Forţă Majoră ce ar atesta o asemenea situație. Prin urmare, recursul a fost respins ca nefondat. Decizia este irevocabilă.