Funcționarii publici, nerezidenții, persoanele juridice și persoanele ocrotite vor putea fi membri, fondatori sau conducători în organizații necomerciale. Ministerul Justiției a prezentat pentru consultări publice proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale. Noua lege asigură posibilitatea tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice private de a constitui benevol organizații necomerciale. Documentul urmează să reglementeze, în mod unitar și în condiții de egalitate, constituirea, înregistrarea, reorganizarea și încetarea activității asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private. În prezent, aceste forme de asociere sunt reglementate prin legi separate, iar în cazul formei de organizare ”Instituție privată”, lipsește cadrul legal special. Proiectul de lege stabilește principiile de constituire și înregistrare a organizațiilor necomerciale, în conformitate cu standardele internaționale şi europene privind libertatea de asociere. Astfel, sunt eliminate restricțiile teritoriale curente de activitate a asociațiilor obștești (locale, regionale, republicane, internaționale). Totodată, sunt stabilite exhaustiv actele necesare pentru înregistrarea organizației necomerciale pentru asigurarea unei proceduri previzibile de înregistrare. În același timp, este micșorat termenul de înregistrare al organizațiilor necomerciale, de la 30 la 15 zile. De asemenea, se mărește termenul în care actele de constituire pot fi prezentate la organul înregistrării de stat, de la 30 de zile la trei luni. Proiectul prevede obligația organului înregistrării de stat de a notifica solicitanții privind carențele care determină imposibilitatea înregistrării și va oferit un termen necesar pentru remedierea acestora. În această perioadă, organul de înregistrare nu va emite refuzul de înregistrare, fapt care va reduce barierele birocratice în procesul de înregistrare. De asemenea, sunt enumerate expres condițiile în care poate fi refuzată înregistrarea organizației necomerciale, fiind asigurate garanții în conformitate cu standardele Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale (CEDO). Astfel, înregistrarea organizației necomerciale va putea fi refuzată doar dacă scopul pentru care a fost constituită contravine securității naționale, siguranței publice, apărării ordinii sau prevenirii infracțiunilor și această măsură este necesară într-o societate democratică. Aceleași garanții sunt prevăzute în cazul procedurilor de lichidare forțată a organizațiilor necomerciale.