Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), detașați din rândul judecătorilor, vor fi primi salariile la nivelul lefurilor de funcție al judecătorului Curții Supreme de Justiție. În același timp, membrii CSM din rândul profesorilor titulari, cu excepția președintelui Consiliului, vor primi o remunerare lunară în mărime de 2,4 salarii medii pe economie, luându-se în calcul salariul mediu pe economie realizat în anul precedent. Modificările se conțin într-un proiect de lege, care va fi examinat astăzi de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului. Potrivit documentului, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii va fi completată cu un nou articol. Mai exact, articolul 71 va conține un nou aliniat, (41), cu următorul cuprins: ”Salariul inspectorului-judecător și al inspectorului-judecător principal se stabilește conform Legii privind salarizarea judecătorilor și procurorilor și cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.” Astfel, inspectorii-judecători, care nu sunt judecători detașați, vor fi remunerați după cum urmează:
  • salariul inspectorului-judecător principal a fost echivalat cu nivelul cel mai mare a salariului judecătorului din judecătorie – 3,5 salarii medii pe economie;
  • salariul inspectorului-judecător cu vechimea în muncă mai mare de 12 ani a fost echivalat cu nivelul mediu al judecătorului din judecătorie – 3,2 salarii medii pe economie;
  • salariul inspectorului-judecător cu vechimea în muncă de la 7 la 12 ani fost echivalat cu nivelul minim al judecătorului din judecătorie – 3,0 salarii medii pe economie.
Potrivit Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția judiciară este formată din cinci inspectori judecători, unul dintre care este desemnat în calitate de inspector-judecător principal. La aceste funcții poate candida orice persoană licențiată în drept, cu o vechime în muncă în specialitate juridică de cel puțin șapte ani.