Reprezentanții unei companii s-au plâns Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești că un executor ar fi aplicat sechestru pe mai multe bunuri ce îi aparțin și care ar avea o valoare mai mare decât suma ce urma a fi recuperată, conform titlului executoriu emis de Curtea de Apel Cahul. Mai exact, au fost sechestrate produse agricole și utilaje care, potrivit unui raport de evaluare, ar costa 2,5 milioane lei, pe când valoarea acțiunii era de 2,3 milioane de lei. Reprezentanții companiei susțin că în astfel de condiții executorul judecătoresc a prejudiciat activitatea întreprinderii, stopând veniturile acesteia. De asemenea, i-a încălcat dreptul de proprietate. În același timp, executorul judecătoresc susține că argumentele debitorului, cu privire la faptul că a depăşit valoarea acţiunii indicate în documentul executoriu în mărime de 2,3 milioane lei, este lipsită de temei. Acesta susține că potrivit proceselor-verbale de sechestru, valoarea bunurilor a fost de 1,95 milioane lei, cu mult mai puțin decât prevedea titlul executoriu. Executorul mai menționează că, în cadrul procedurii de executare, agentul economic nu ar fi prezentat raportul de evaluare. Acesta susține că ”debitorul prin înaintarea petiţiei urmăreşte scopul de intimidare a executorului judecătoresc, care ar avea drept rezultat eschivarea prin orice metode posibile de la onorarea obligaţiunilor conform hotărârii de judecată”. După examinarea argumentelor invocate în sesizare, dar și a probelor prezentate, Plenul Colegiului consideră că nu au fost constatate încălcări disciplinare. De asemenea, a menționat că nu este de competența Colegiului disciplinar de a se expune asupra argumentelor petiționarului în partea ce țin de dezacordul acestuia cu actele și/sau acțiunile executorului judecătoresc, deoarece verificarea legalității actelor de executare ține de competența exclusivă a instanțelor judecătorești.