În acest an, mărimea contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice - întreprinzători individuali, notari, executori judecătoreşti, avocaţi, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, virează contribuţia anuală pentru asigurarea individuală în sumă de 8.424 lei. Potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale, persoanele menţionate, care sunt pensionari, persoane cu dizabilități, precum şi persoanele care achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii din salariu şi alte recompense şi, respectiv, se încadrează în categoriile de plătitori, se scutesc de plata contribuţiei stabilite în sumă fixă. Suma lunară a contribuţiei individuale pentru persoanele fizice, care desfăşoară activitate pe cont propriu, constituie 702 lei. Termenul de virare a contribuţiei este până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Persoanele fizice ce desfăşoară activitate pe cont propriu (fondatorii întreprinderilor individuale, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul) virează contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii se în mărimea taxei fixe la codul ECO 121310. Cum se formează corect codul IBAN, vedeți aici.