Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Lista organizațiilor înregistrate pentru a beneficia de ”Legea 2%”. Numărul acestora a crescut

 

Lista doritorilor de a beneficia de desemnarea procentuală este mai mare, comparativ cu anul 2017. Pentru acest an, Ministerul Justiției a înregistrate aproape 600 de asociații obștești, fundații, instituții private și culte religioase, pentru a beneficia de 2% din suma impozitului pe venit al contribuabililor. Anul trecut au fost înregistrate, pentru a beneficia de desemnare procentuală, 413 de organizații necomerciale.

Astfel, contribuabilii pot susține financiar activitatea organizațiilor necomerciale și a cultelor, direcționând benevol 2% din suma impozitului său, pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2017. Lista beneficiarilor desemnării procentuale o puteți accesa aici.

Potrivit prevederilor legale, poate fi direcționat un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venitul calculat anual la buget către un singur beneficiar din Lista beneficiarilor desemnării procentuale. Dreptul la efectuarea desemnării procentuale le revine doar persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Acest drept poate fi realizat prin depunerea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală corespunzătoare, în termenul stabilit de legislația fiscală, cu condiția achitării integrale și în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea. La completarea Declarației, persoana urmează să indice codul fiscal al beneficiarului în secțiunea respectivă cu privire la desemnarea procentuală.

Share on Social Media

08 October, 2018
Ministerul Justiției caută director și director adjunct pentru Agenția Resurse Informaționale Juridice (ARIJ), instituție creată prin reorganizarea Centrului de Informații Juridice. Cei care doresc să conducă Agenția trebuie să întrunească următoarele condiții: deţine cetăţenia Republicii Moldova; dispune de capacitatea deplină de exerciţiu; cunoaşte limba română; nu a împlinit vârsta de 63 de ani; în ultimii cinci ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; nu are antecedente penale nestinse pent...
02 October, 2018
Pe parcursul lunii septembrie, Ministerul Justiției a recepționat 163 cereri depuse de organizații necomerciale pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale. Ministerul Justiției va verifica dacă organizațiile solicitante corespund condițiilor de eligibilitate, una dintre ele fiind lipsa datoriilor față de bugetul public național. În cazul în care există datorii, organizațiile solicitante sau cele deja înregistrate în Listă pentru anii precedenți, vor trebui să le achite în termen de 10 zile sau în caz contrar vor fi excluse din Listă. Ministerul Justiției susține că va...

Parteneri

16 September, 2018
Autoritățile urmează să desfășoare, în viitorul apropiat, activități de asistență pentru consolidarea capacităților Consiliului de Mediere, Centrului de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie, centrelor regionale de mediere, dar și de formare în domeniul arbitrajului, prestare a serviciilor de mediere în instanțe, ateliere de lucru privind îmbinarea medierii private și judiciare. Activitățile vor fi realizate de Ministerul Justiției, Centrul pentru Soluționarea Efectivă a Litigiilor și Organizației Internaționale pentru Dreptul la Dezvoltare. Conform unui comunicat de presă difuzat recent d...
03 September, 2018
Autoritățile intenționează să aloce aproape 2 milioane de dolari pentru a pune capăt unui litigiu internațional. Anterior, statul a mai cheltuit aproximativ jumătate de milion de dolari în același dosar pentru servicii de avocatură și expertiză. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, se propune alocarea Ministerului Finanţelor, din fondul de rezervă al Executivului, suma echivalentă în lei a 1.792.673,17 dolari pentru executarea integrală a sentinţei arbitrale adoptată la 28 iunie de Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) la acțiunea îna...