Anul trecut au fost radiate din Registrul de stat 8.540 de întreprinderi. Cifra este dublă comparativ cu anul 2016, când numărul acestora a fost de 4.055. În același timp, numărul companiilor înregistrate, în 2017, a fost de 6.406. În anul 2016, numărul entităților înregistrate a fost de 5.573. Cele mai multe, 64 la sută, au fost înregistrate în Capitală, iar 36 % - la subdiviziunile teritoriale. În prezent, Registrul de stat conține informații despre aproximativ 170 de mii de persoane juridice și întreprinzători individuali. Cele mai multe, 97.945, sunt societăți cu răspundere limitată. SRL-urile reprezintă 58 la sută din numărul total de entități existente. În același timp, numărul întreprinzătorilor individuali este de 56.521, ceea de reprezintă 33 la sută din numărul total de entități, iar 4.491 sunt societăți pe acțiuni. Cooperativele de producție, cooperativele de consum și cooperativele de întreprinzător sunt în număr de 3.785, iar întreprinderile de stat și municipale - 1.576. În același timp, în Republica Moldova, conform datelor de la 1 ianuarie, sunt peste două mii de organizații necomerciale. La fel, 3.067 de entități sunt filiale, reprezentanțe, societăți în comandită, întreprinderi de arenă, etc. Referitor la domeniul de activitate, 30 la sută dintre întreprinderi sunt specializate în comerțul cu ridicata, iar aproape un sfert în comerțul cu amănuntul.