Autoritatea Națională de Integritate (ANI) ar putea să-și majoreze de trei ori numărul de angajați. Potrivit unui proiect de hotărâre, prin care se stabilește noua structură, se propune ca efectivul limită să fie de 76 de unități. Cele mai multe persoane vor fi angajate în cadrul Inspectoratului de integritate, subdiviziune care va fi responsabilă de controlul averilor, intereselor personale, incompatibilităţilor şi restricţiilor. Se preconizează ca în noua structură să activeaze 46 de inspectori de integritate. Totodată, se planifică crearea Serviciului securitate, audit şi control al integrităţii, care va fi responsabil de securitatea internă, va asigura promovarea standardelor de calitate în activitatea de control a inspectorilor de integritate şi respectarea normelor de etică şi de conduită. Subdiviziunea va fi investită cu atribuţii de evaluare a activităţii inspectorilor de integritate, precum şi de control asupra efectuării în termen şi calitativ a controalelor, potrivit Metodologiei unice aprobate în acest sens. De asemenea, Serviciul va fi responsabil de controlul respectării procesului de distribuire aleatorie a sesizărilor, de accesare, în limitele atribuite, a datelor cu caracter personal şi, respectiv, a bazelor de date aflate la dispoziţia inspectorilor de integritate. În acelaşi timp, subdiviziunea va gestiona anchetele de serviciu în care vor fi vizaţi inspectorii de integritate şi va asigura auditul intern al Autorităţii Naţionale de Integritate. Direcţia evaluare, prevenire şi implementare a politicilor va contribui la asistența managerială a Autorității, implementarea obiectivelor strategice instituționale, intersectoriale şi naționale, va elabora şi va organiza implementarea necondiționată a planului acțiunilor de bază ale ANI. Conform procedurilor de lucru stabilite, un rol important revine Direcţiei juridice, care va monitoriza implementarea corectă şi coerentă a legislaţiei în vigoare în cadrul Autorităţii, va asigura suportul juridic al activităţii inspectorilor de integritate prin expunerea punctelor de vedere în privința controalelor efectuate, dar şi cea de reprezentare a autorităţii în instanţele de judecată. În acelaşi timp, va asigura actualizarea cadrului normativ în vigoare în conformitate cu prevederile aquis-ului comunitar şi va urmări parcursul cauzelor finalizate de ANI aflate pe rolul  instanţelor de judecată. De asemenea, se propune instituirea Direcţiei resurse umane, dar și Direcției financiară şi administrare. De la începutul acestui an, declaraţiile de avere şi interese personale se depun prin intermediul serviciului electronic. Astfel, este elaborat şi pus în aplicare Sistemul informaţional automatizat ”E-Integritate”, care include în sine şi Registrul subiecţilor declarării. Pentru asigurarea funcţionării şi dezvoltării acestuia, pe componenta de securitate şi protecţie acces, precum şi îmbunătăţirea procesului de evaluare prin utilizarea tehnologiilor informaţionale avansate, este necesar de a crea o unitate structurală. În acest sens, se propune crearea Serviciului tehnologii informaţionale. În noua structură a instituției se regăsește și Serviciul cooperare şi relaţii cu publicul.