La sfârșitul anului 2017, în Republica Moldova funcționau 11 bănci licențiate de către Banca Națională a Moldovei (BNM), inclusiv patru sucursale ale băncilor și grupurilor financiare străine. Pe parcursul anului trecut, activele sectorului bancar au continuat să crească, suficiența capitalului s-a consolidat, băncile au o lichiditate și profitabilitate înaltă. Totodată, sectorul bancar se confruntă cu probleme ce țin de ponderea creditelor neperformante în portofoliul de credite și urmează să fie depuse eforturi pentru eliminarea creditelor neperformante din bilanțurile sale. De asemenea, se menține trendul descrescător a activității de creditare. Datele sunt prezentate într-o analiză a BNM. Potrivit BNM,  situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către băncile licențiate, a înregistrat următoarele tendințe:
  • activele totale au constituit 79.5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul anului 2017 cu 9.2 la sută (6.7 miliarde lei);
  • portofoliul de credite brut a constituit 42.1 la sută din totalul activelor sau 33.5 miliarde lei, micșorându-se pe parcursul anului 2017 cu 3.7 la sută (1.2 miliarde lei);
Banca Centrală mai precizează că volumul creditelor noi acordate în anul 2017 a crescut cu 9.0 puncte procentuale față de anul 2016. Diminuarea ratei dobânzii la credite, de asemenea a avut o influență pozitivă asupra creșterii volumului creditelor noi. În raportul BNM se mai precizează că se promovează, în continuare, reformele sectorului bancar, în special concentrându-se pe stabilirea unei structuri transparente a acționariatului. Și asta pentru a atrage noi investitori. La fel, BNM precizează că odată cu intrarea în vigoare a noii legii cu privire la activitatea băncilor, în data de 1 ianuarie,  acest lucru va permite creșterea siguranței și solidității sectorului bancar, respectiv întărirea rezistenței acestuia la șocuri și crize, fortificarea guvernanței interne. Referitor la băncile aflate sub supraveghere intensivă și sub regimul de intervenție timpurie, în urma modificărilor în legislație, supravegherea specială a fost substituită cu supravegherea intensivă. În luna iunie 2017, Banca Națională a Moldovei a inițiat identificarea de către o societate străină de audit a tranzacțiilor încheiate cu persoanele afiliate Moldova-Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank. În timpul apropiat Banca Națională va lua o decizie  cu privire la prezumarea persoanelor afiliate celor trei bănci. Respectiv, instituțiile bancare vor elabora  planuri pentru conformarea deciziei BNM aferent stabilirii persoanelor afiliate .