Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Audit la Aeroportul Internațional Mărculești. Ce informații trebuie să conțină ofertele

 

Aeroportul Internațional Mărculești caută o societate de audit și a anunțat concurs de achiziționare a serviciilor pentru auditarea situației financiare pentru anul 2017. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pentru a participa la concurs, societatea de audit autorizată va prezenta scrisoarea de înaintare a ofertei de participare la concurs în termen de 30 zile din data publicării anunțului.

Oferta de participare la concurs va trebuie să conțină următoarea informație:


 • denumirea şi sediul societății de audit, telefoanele de contact, poşta electronică,  rechizitele bancare;

 • descrierea succintă a activității societății de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;

 • numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;

 • perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;

 • termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere;

 • termenul de prezentare a raportului auditorului;

 • numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;

 • utilizarea, după caz, a activității expertului, ținînd cont de domeniul de activitate al entității;

 • modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 9 al Legii privind activitatea de audit;

 • lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului;

 • onorariul de audit;

 • semnătura conducătorului.

La ofertă se  anexează copia  de pe licența valabilă pentru desfășurarea activității de audit.

Amintim că, în luna iulie 2017, Aeroportul Internațional Mărculești a fost transmis din gestiunea Ministerului Apărării în cea a Ministerului Economiei. Schimbarea a fost necesară pentru a salva zona economică liberă. Și asta pentru că, în ultimii ani, întreprinderea a înregistrat pierderi mari.

Aeroportul Internațional Mărculești a fost fondat în 2004, în baza unității militare din Mărculești. Are o suprafață de 265,2 hectare și dispune de infrastructură complexă. În 2008, Parlamentul a aprobat Legea cu privire la Aeroportul Internațional Liber Mărculești. Documentul prevedea crearea unei zone economice libere, în baza infrastructurii și teritoriului aeroportului, precum și un regim vamal și fiscal preferențial, pentru a crea un climat investițional favorabil de a atrage investitorii și a realiza proiecte economice.

În pofida măsurilor întreprinse, în ultimii ani, activitatea întreprinderii s-a înrăutățit. Venitul din vânzări a scăzut de la peste 39 de milioane de lei, în 2014, până la peste 7 milioane, în 2015.

În prezent, în Aeroportul Internațional Liber Mărculești activează opt rezidenți, dintre care șase arendează terenuri cu o suprafață totală de peste 50 de hectare. Șapte dintre rezidenți activează de la fondarea zonei, iar în ultimii opt ani s-a înregistrat doar un singur rezident. Întreprinderea a înregistrat, trei ani la rând, pierderi de 54 de milioane de lei.

Share on Social Media

05 September, 2018
Ministerul Finanțelor a anunțat concurs pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și a mediului de afaceri care vor face parte din prima componență a Comitetului de supraveghere a auditului. Dreptul de a participa la concursul pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și a mediului de afaceri îl dețin persoanele care corespund următoarelor criterii: este nepractician; studii superioare în domeniul economic sau juridic; vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic/educației în domeniul auditului;...
25 July, 2018
Nota informativă a proiectului privind aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului nu reflectă argumente relevante care să justifice stabilirea unor condiții suplimentare pentru entitățile de audit. Concluzia se regăsește în avizul dat de Centrul Național Anticorupție (CNA) la inițiativă. De asemenea, CNA spune că fundamentarea economico-financiară a proiectului nu reflectă toate aspectele de finanțare a Consiliului de supraveghere publică a auditului. Conform proiectului, pentru funcționarea entității urmează să fie acordate subvenții din bugetul...

Parteneri

05 July, 2018
Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general va fi exclus din categoria actelor permisive care se încadrează în categoria autorizațiilor. Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, un document în acest sens. Proiectul urmează să fie discutat și în Parlament.  Propunerea de modificare este argumentată prin faptul că certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general nu poate fi atribuit la categoria actelor permisive. Și asta pentru că acesta este după natura sa un document asociat mai mult cu acordarea unui statut de calificare a persoanei, similar avocaţilor şi...
21 June, 2018
Certificarea și înregistrarea auditorilor va fi efectuată de către Consiliul de supraveghere publică a auditului. Autoritatea urmează să fie creată prin reorganizarea  Consiliului de supraveghere a activității de audit, care există în prezent. Prevederea este inclusă într-un proiect propus pentru consultări publice. Conform documentului, Consiliul de supraveghere publică a auditului va avea următoarele funcții: de înregistrare a stagiarilor şi de monitorizare a stagiului în audit; de certificare şi de înregistrare a auditorilor; de înregistrare a entităţilor de audit; de monitorizare...