Banca comercială ”Comerțbank” SA convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Întâlnirea va avea loc în data de 5 martie cu prezența acționarilor. Un anunț în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial. La Adunarea, se va desemna componeța Consiliului instituției bancare și vor alege membrii structurii. La fel, vor decide în privința remunerației acestora. Un alt subiect, care va fi pus în discuție, ține de aprobarea unor acte normative interne. Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală extraordinară va fi întocmită la data de evidenţă - 1 februarie. Materialele ordinii de zi vor fi disponibile acţionarilor, pentru informare, începând cu 20 februarie. Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la întrunire va avea loc pe data de 5 martie, la sediul B.C. ”Comerțbank” S.A., Republica Moldova. Pentru înregistrare şi participare, acționarii vor trebui să prezinte actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea.