Sindicatele cer Parlamentului să examineze și să susțină proiectul de Lege privind constituirea, funcționarea și utilizarea Fondului de garantare a creanțelor. Documentul prevede că resursele financiare ale Fondului să fie utlizate pentru a asigura plata restanțelor salariale ce decurg din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii, împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești de intentare a procesului de insolvabilitate. Mai exact, din acest Fond se preconizează:
  • achitarea salariilor restante;
  • indemnizațiilor de concediu restante, datorate de angajatori pentru concediul anual nefolosit de salariați, pentru cel mult 2 ani de muncă;
  • compensațiilor restante pe care angajatorii sunt datori să le plătească, conform contractului colectiv și/sau individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale;
  • indemnizațiilor restante pentru perioada șomajului tehnic.
Potrivit proiectului, resursele financiare ale Fondului vor fi constituite din contribuțiile angajatorilor, din venituri ce reprezintă dobânzi, majorări de întârziere pentru neachitarea în termen a contribuției la Fondul de garantare, din sume provenite din recuperarea debitelor create, precum și din alte surse admise de lege. Documentul a fost elaborat pentru a elimina contradicțiile din legislația națională în domeniul protecției salariului în caz de insolvență a angajatorului, sau mai bine spus, pentru a compensa lipsa cadrului adecvat în acest sens. Și asta pentru că în majoritatea cazurilor de intentare a procedurii de insolvabilitate a unității economice, ani în șir, angajații nu-și pot ridica salariile. Mai mult, veniturile obținute din comercializarea patrimoniului angajatorilor, aflați în proces de insolvabilitate, sunt distribuite creditorilor garantați, în primul rând, băncilor comerciale. Mecanismul deja funcționează în mai multe state ale UE, unde există legislație care protejează salariații în cazul insolvenței angajatorului.