În cazul modificării statutului, schimbării sediului, a componenței organelor de conducere și de control, în termen de 3 luni de la adoptarea acestor modificări organizațiile necomerciale vor trebui să informeze structura de înregistrare. În același timp, informarea despre rezultatul activității este obligatorie la solicitarea Ministerului Justiției. Prevederile sunt incluse în Proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale, care se află în procedura de consultări publice. Documentul prevede un nou tip de activitate publică pe lângă cele deja existente – susținerea și promovarea sectorului necomercial și a organizațiilor necomerciale. Acesta enumeră exhaustiv condițiile de atribuire a statutului de utilitate publică, dar și beneficiile acordate de către statut. Astfel, autorităţile publice centrale şi locale vor sprijini activitatea organizaţiilor necomerciale de utilitate publică, inclusiv prin:
  • acordarea de facilităţi fiscale în condiţiile legii;
  • închirierea, în condiţii preferenţiale, a spaţiilor sau darea lor în folosinţă gratuită;
  • finanţarea activităţilor propuse de organizaţiile necomerciale;
  • plasarea de comenzi sociale;
  • contractarea de achiziții publice.
Organizația necomercială care deține statutul de utilitate publică va proba această calitate prin extrasul din registrul organizațiilor necomerciale, disponibil online pe internet. În acest mod este eliminată condiția eliberării unui certificat din partea organului înregistrării de stat în acest sens, care confirmă în prezent statutul de utilitate publică. Proiectul descrie atribuțiile comisiei de certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei, condițiile și modalitatea prin care va asigura controlul conformării beneficiarilor cu statutul de utilitate publică pe perioada deținerii acestui statut. Dacă inițiativa va fi aprobată, atunci organizațiilor necomerciale vor beneficia de un termen de până la 24 luni pentru a-și ajusta actele constitutive care nu corespund rigorilor noii legi. Ce mai prevede proiectul vedeți aici.