Angajații judecătoriilor par să fie mulțumiți de modul în care funcționează Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), care repartizează aleatoriu dosarele în instanţe, şi SRS ”Femida” prin intermediul căruia se efectuează înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată. Mulți beneficiari au refuzat, însă, să-și expună opinia. Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) a cercetat gradul de satisfacţie al utilizatorilor Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor şi SRS ”Femida”. Concluziile au fost publicate într-un raport ce reflectă opinia personalului instanțelor naționale și curților de apel. Cercetarea a fost efectuată pentru evaluarea sistemului informaţional al instanţelor și identificarea deficienţelor de funcţionalitate. Astfel, sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 355 respondenți din 15 instanțe judecătorești - 2 curţi de apel şi 13 judecătorii. Eșantionul inițial preconizat viza toate cele 19 instanțe judecătorești, însă s-au expus doar 15. Funcţiile respondenţilor nu au fost specificate, chestionarele fiind anonime. Apreciind funcţionalitatea produselor soft şi reţelelor digitale instalate în instanţe, 71% din respondenți au calificat cu ”bine” şi ”foarte bine”, deși, în opinia a 11 respondenți, nivelul este ”foarte rău”. Aceștia au explicat că întâmpină dificultăți tehnice, iar produsele funcționează lent. Rezultatele sondajului reflectă că peste jumătate din respondenți consideră accesibilă procedura eliminării erorilor din PIGD. Totuși, 135 respondenţi sunt mai puţin mulţumiţi de procedura soluţionării demersurilor de corectare a erorilor. Au fost menționate deficiențe privind durate lungi de timp și necesitatea intervenției inginerilor. În 2017, de la instanțele judecătorești au fost recepționate 950 demersuri de corectare a erorilor. Din acestea, pentru 857 demersuri a fost aprobată efectuarea modificărilor solicitate sau aplicarea unei alte soluții tehnice corecte, 5 demersuri au fost recepționate cu titlu de informare, iar 88 au fost respinse, conform raportului AAIJ. În mediu, respondenții au apreciat ca satisfăcătoare calitatea şi operativitatea lucrărilor de profilaxie, cea a serviciilor de ajustare și modificare a produselor soft instalate în corespundere cu necesitățile instanțelor. Rezultatele sondajului arată că, per ansamblu, utilizatorii PIGD și SRS ”Femida” sunt mulțumiți de calitatea serviciilor prestate. Cel mai mare nivel de implicare a fost al angajaților Judecătoriei Anenii-Noi, unde 94% din numărul lor total au completat chestionarele propuse. Un nivel înalt de participare au demonstrat şi Curtea de Apel Cahul, Judecătoria Criuleni, Judecătoria Bălţi, Judecătoria Cahul. În același timp, cel mai scăzut număr de chestionare recepţionate şi, totodată, nivel de implicare a fost înregistrat la judecătoriile Străşeni, Soroca, Orhei și Curtea de Apel Comrat. În acest an, cu suportul Programului pentru Justiţie Transparentă, va fi contractată o companie IT ce urmează să înlăture erorile tehnice raportate de instanțe. Sondajul integral poate fi găsit aici.