Numărul încălcărilor legislației muncii a crescut, anul trecut, și a ajuns la cifra de aproape 12 mii de abateri. În 2016, numărul acestora a fost puțin peste nouă mii. Majoritatea abaterilor se referă la domeniul securității și sănătății în muncă, adică necorespunderea locurilor de muncă cerințelor minime de securitate și sănătate, neacordarea gratuită a echipamentului individual de protecție și de lucru sau neefectuarea evaluării riscurilor profesionale. Alte peste două mii de încălcări se referă la relațiile de muncă, adică restanțe la plata salariilor, nerespectarea regimului de muncă și de odihnă al salariaților, concedierea angajaților contrar prevederilor legislației muncii, nerespectarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real etc. Datele au fost prezentate de Confederația Națională a Sindicatelor Sindicatele susțin că majorarea numărului încălcărilor și abaterilor de la legislația muncii, pe segmentul securității și sănătății muncii, are un impact direct asupra indicilor morbidității cu incapacitate temporară de muncă. Doar în 2016, pentru plata indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă a salariaților s-au cheltuit 348,2 milioane de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat. În acelați timp, anul trecut, au fost comunicate Inspectoratului de Stat al Muncii 415 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, cu 34 mai puțin decât în 2016. În urma investigațiilor, 29 de cazuri au fost clasificate drept accidente de muncă mortale, care au condus la decesul a 32 de persoane, iar altele 34 de cazuri au fost categorisite accidente de muncă grave, din cauza cărora au avut de suferit 35 de persoane. Cele mai multe accidente de muncă au avut loc în sectorul agricol și silvicol, unde au fost înregistrate 11 accidente grave și 6 cu final letal, în domeniul transporturilor – 6 cazuri mortale, industriei prelucrătoare – 5 accidente grave și 4 cazuri mortale și domeniului construcțiilor – 3 accidente grave și 3 cazuri mortale.