Mediul de afaceri este nemulțumit de unele plăți din domeniul sănătății. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova susține că, în cadrul discuțiilor purtate cu agenții economici din Republica Moldova, au fost colectate multiple sesizări din partea acestora cu privire la plățile în domeniul medical. Mai exact, agenții economici menționează că sunt impuși să plătească taxe pentru serviciile care sunt deja acoperite în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală. Potrivit acestora, taxele ajung la sume de ordinul a zeci, chiar sute de mii de lei în cazul unor agenți economici mari. Nemulțumirea oamenilor de afaceri este generată de prevederile art.21 a Legii securității și sănătății în muncă, care prevede că cheltuielile ce țin de organizarea și efectuarea examenului medical, corespunzător riscurilor profesionale , cu care aceștia se confruntă la locul de muncă, sunt suportate de angajator. Asta în condițiile în care angajatorii și angajații achită contribuții de asigurare obligatorie de asistență medicală. Ei susțin că serviciile medicale la care se face referință în cadrul Legii securității și sănătății în muncă sunt oferite gratuit în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, așa cum reiese din textul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Patronatele le cer autorităților să inițieze urgent acțiuni menite să remedieze inconsecvența din cadrul normativ în vigoare din domeniul vizat.