Ministerul Justiției a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) asupra încălcării semnalate de un avocat. Aceasta ar fi fost comisă de un judecător la examinarea necesității menținerii măsurii preventive sub formă de arest. Mai exact, avocatul a contestat necesitatea menținerii în arest a persoanei, atenționând instanța asupra faptului că riscul eschivării acesteia de la justiție nu este bazat pe fapte, deoarece acesta este căsătorit, are doi copii minori la întreținere, fiind singurul întreținător. De asemenea, acesta are loc permanent de trai, de muncă și nu are antecedente penale. Adițional, avocatul a atenționat instanța asupra faptului că din momentul plasării în arest (3 octombrie 2017) nu au fost întreprinse acțiuni procesuale în privința acestuia. Demersul avocatului a fost susținut de procurorul de caz, care a solicitat instanței eliberarea persoanei din arest preventiv, deoarece această măsură și-a pierdut actualitatea și nu mai există temeiuri care ar justifica menținerea în arest. Cu toate acestea, judecătorul, fără nici un motiv, a dispus amânarea pronunțării deciziei pentru o altă dată, declarând ședința închisă, cu menținerea în arest preventiv a persoanei pentru încă cel puțin trei zile. În demersul către CSM, se menționează că astfel de acțiuni încalcă dreptul fundamental la libertate individuală și siguranța persoanei, garantat atât de prevederile articolului 25 din Constituție, cât și de articolul 5 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Or, potrivit articolului 25 alin. (6) din Constituție, eliberarea celui reținut sau arestat este obligatorie dacă motivele reținerii sau arestării au dispărut. Mai mult, tergiversarea examinării cererii habeas corpus, care este una prioritară, fără emiterea unei decizii, privează persoana de posibilitatea contestării acesteia în ordine de recurs, ceea ce o lipsește de un remediu efectiv, contrar articolelor 20 din Constituție și 13 din Convenția Europeană. În acest context, Ministerul Justiției a atenționat asupra faptului că, în cazul lipsei remedierii situației la nivel național, astfel de cazuri comportă riscul condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru încălcarea drepturilor fundamentale. Astfel, se solicită Consiliului Superior al Magistraturii ca, având în vedere gravitatea extremă a încălcărilor sesizate, să dispună investigarea neîntârziată a faptelor menționate și sancțiunarea disciplinară. De asemenea, Ministerul Justiției solicită, repetat, întreprinderea tuturor măsurilor necesare în vederea ridicării gradului de informare a judecătorilor privind aplicarea arestului preventiv și excluderii cazurilor de detenție arbitrară.