Notarii s-au convocat, din nou, în cadrul Adunării generale, dar nici de aceeastă dată nu au reușit să aleagă membrii comisiilor. Sâmbătă, 3 februarie, notarii s-au întrunit pentru a noua oară în ultimul an cu scopul de a finaliza alegerea membrilor organelor de autoadministrare. Potrivit notarului Elena Constantinescu, pentru Colegiul disciplinar și-au prezentat candidaturile 10 notari, iar pentru Comisia de licențiere cinci. Totodată, șapte notari și-au anunțata intenția de a fi membri ai Comisiei de etică, dar nici unul dintre ei nu a acumulat numărul necesar de voturi. Potrivit Legii cu privire la activitatea notarială, Colegiul disciplinar și Comisia de licențiere sunt formate prin ordinul ministrului justiţiei din șapte membri: trei membri desemnați de Camera Notarială, trei membri desemnați de Ministerul Justiţiei și un reprezentant al societății civile, selectat prin concurs de către Ministerul Justiției, după consultarea Camerei Notariale. În același timp, Comisia de etică este formată din șapte membri aleşi de către Adunarea Generală a Notarilor pe un termen de patru ani, doi dintre aceștia fiind reprezentanți ai societății civile. Elena Constantinescu susține că nu s-a reușit alegerea reprezentanților în comisii pentru că nu toți notarii au participat la procedura de vot. De asemenea, o parte dintre buletine au fost nevalabile. În cadrul Adunării s-a mai discutat despre forma juridică a Camerei notariale, dar și despre obligativitatea achitării contribuțiilor. Asta pentru că există unele disensiuni în privința formei camerei, statut de drept juridic sau de drept privat, dar și în partea ce ține de momentul din care trebuie să fie achitate contribuțiile. Cei prezenți la Adunare au decis că plățile trebuie să fie transferate începând cu luna aprilie, atunci când a fost înregistrată asociația. Președintele Camerei notariale, Andrei Bazaochi nu a putut fi contactat pentru a ne oferi mai multe detaliii. Amintim că, Legea cu privire la activitatea notarială a intrat în vigoare la data de 26 februarie a anului trecut, iar potrivit dispozițiilor finale și tranzitorii aceștia au avut un termen de 6 luni pentru a întreprinde toate măsurile necesare pentru a se conforma.