De astăzi, Agenția Servicii Publice eliberează pașapoarte de tip nou. Autoritățile susțin că noile documente au un grad sporit de protecție, dar și un design nou. Conţinutul informaţional al acestora corespunde cerinţelor internaţionale şi legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Acestea permit procesarea datelor biometrice și a semnăturii electronice. Designul nou al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova include imagini ale monumentelor și obiectivelor turistice din țară precum: Arcul de Triumf, Clopotniţa Catedralei Mitropolitane din Chişinău, monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, clădirea Muzeului Naţional de Istorie, complexul muzeal Orheiul Vechi și Mănăstirea Căpriana. Potrivit directorului Agenției Servicii Publice, Sergiu Railean, prețul noului document și termenul de valabilitate al acestuia rămân neschimbate. Lista actelor necesare şi informaţiile referitoare la procedura, tarifele și taxele de obţinere a paşaportului le puteţi găsi aici, sau apelând la numărul de telefon 14909 (tarif local). Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova poate fi depusă la orice serviciu de eliberare a actelor de identitate, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau la reședință al solicitantului. Reamintim că, la sfârșitul anului 2017, Guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte. Documentul prevede extinderea termenului de valabilitate al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova de la 7 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani. În prezent, proiectul se află în Parlament pentru examinare. Totodată, în legătură cu lansarea în producere a pașaportului de tip nou, se sistează recepționarea cererilor pentru serviciile eliberare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova în regim de urgență (1,3,6,24 ore). Cei care dețin pașapoarte de tip vechi le pot utiliza până la expirarea termenului de valabilitate.pasaport noupas