Persoanele fizice care nu și-au recuperat toți banii de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank o vor putea face. Banca Națională a Moldovei a inițiat consultarea publică a proiectului Legii cu privire la onorarea prioritară a creanțelor persoanelor fizice față de băncile în proces de lichidare Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Proiectul prevede soluționarea problemei ce ține de onorarea creanțelor persoanelor fizice, ale căror solduri nu au fost transferate la alte bănci dobânditoare în cadrul măsurilor premergătoare retragerii licențelor la băncile enumerate și au fost incluse în listele creanțelor înregistrate la Banca Națională a Moldovei. Elaborarea proiectului de lege a fost necesară pentru soluționarea problemei ce ține de onorarea creanțelor persoanelor fizice, ale căror solduri nu au fost transferate și au fost incluse în listele creanțelor înregistrate la Banca Națională a Moldovei. Până la retragerea licențelor băncilor menționate, pentru protejarea intereselor creditorilor - persoane fizice a fost efectuat transferul mijloacelor persoanelor de la băncile menționate către alte bănci dobânditoare. În momentul efectuării transferului, o parte din soldurile creanțelor persoanelor fizice erau înregistrate ca sume la alte conturi: sume de tranzit și clearing, sume în așteptarea indicațiilor clientului, sume privind alimentările cardurilor, aferente cardurilor închise, alte solduri ținute la conturi de ”Alte creanțe”. Întrucât aceste creanțe nu erau identificate la momentul transferului mijloacelor clienților la alte bănci, includerea acestora în listele pentru transfer la alte bănci dobânditoare nu s-a efectuat. Astfel, pentru a beneficia de onorarea prioritară a creanțelor, creditorii-persoane fizice urmează să se adreseze la sediile băncilor în proces de lichidare, prezentând actele de identitate. Băncile în proces de lichidare, în limita mijloacelor bănești disponibile, vor efectua transferuri nu mai rar decât o dată în lună către banca/băncile dobânditoare. Persoanele fizice vor putea ridica mijloacele bănești ce le aparțin de la banca/băncile dobânditoare. Legea prevede un termen limită de doi ani în care persoanele fizice - creditori ai Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank se pot adresa la băncile respective pentru a iniția transferul la o altă bancă în conformitate cu proiectul de lege propus. Persoanele fizice care nu s-au adresat la băncile în proces de lichidare în decursul acestei perioade, vor pierde dreptul de plată prioritară, creanțele acestora urmând a fi onorate conform ordinii generale a claselor de creanțe. Documentul conține și prevederi cu privire la Comisia specială instituită, care va stabili lista creanțelor persoanelor fizice ce depășește suma de 20 mii lei, ce vor fi achitate, în baza informației prezentate de lichidatori. Numărul total al persoanelor fizice care sunt incluse în lista pentru achitare constituie 39.583, cu un sold total de 16.6 milioane de lei, dintre care 50 persoane au solduri mai mari de 20 mii lei.