Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat astăzi concurs pentru ocuparea funcției de judecător la Curtea Constituțională. Decizia vine după ce Tudor Panțîru a demisionat, din motive personale, din funcția de președinte și judecător al instanței. Astfel, doritorii de a participa la concurs trebuie să depună următoarele documente:
  • copia buletinului de identitate;
  • curriculum vitae;
  • certificatul medical;
  • copia diplomei de studii;
  • copia carnetului de muncă;
  • cazierul judiciar;
  • caracteristica de la ultimul loc de lucru;
  • declaraţia cu privire la venituri şi proprietate;
  • declaraţie de interese personale;
  • fotografie 3x4.
Conform prevederilor Legii cu privire la Curtea Constituţională, judecător al instanței poate fi persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară, o pregătire juridică superioară și înaltă competenţă profesională. La fel, acesta trebuie să aibă experiență de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învăţământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică. Limita de vârstă pentru numire în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este de 70 de ani. Termenul limită pentru depunerea dosarului este de 15 zile după publicarea anunțului CSM în Monitorul Oficial. Curtea Constituţională are 6 judecători, numiţi pentru un mandat de șase ani. Aceștia sunt desemnați de către Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistratului și pot deține funcția pe durata a două mandate.