Proiectul de lege prin care autoritățile și-au propus să decriminalizeze mediul de afaceri va fi separat în două inițiative. Potrivit unui comunicat de presă, emis de Guvern, decizia a fost luată după ce mai multe organizații de business, dar și reprezentanți ai societății civile și-au manifestat dezacordul față de unele prevederi. Astfel, o parte va conține prevederile stringente solicitate de comunitatea de afaceri, cu beneficii optime pentru stat și societate. Acest proiect urmează a fi definitivat în scurt timp de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii. A doua parte va include modificări conceptuale, vizând cadrul instituțional și atribuțiile organelor de drept. Documentul urmează a fi în continuare elaborat, cu implicarea experților din partea societății civile și a partenerilor de dezvoltare, fiind supus unei analize ample, pe parcursul unei perioade mai îndelungate. Procesul de consultări și definitivare a proiectului de lege a fost discutat cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare și ai comunității de business în cadrul unei ședințe, prezidată de prim-ministrul Pavel Filip. În cadrul dialogului, a fost subliniat faptul că versiunea inițială a proiectului, propusă anul trecut, a fost una foarte ambiţioasă, dar urmare a discuțiilor, Ministerul Justiției cu suportul Consiliului Economic a exclus din proiect mai multe prevederi care generau neclarități. Reprezentanții partenerilor de dezvoltare au subliniat că este nevoie de o abordare nouă a reformării sistemului sancționator în domeniul economic, care să fie una graduală, efectuată pas cu pas, cu participarea activă a societății civile. Totodată, partenerii de dezvoltare și-au manifestat deschiderea pentru a oferi expertiza necesară în vederea îmbunătățirii cadrului normativ în acest sens.