Guvernul va da aviz negativ inițiativei legislative care ar institui pedeapsa penală pentru neexecutarea ordinului de restricție de urgență emis de poliție în cazurile de violență în familie. Proiectul este pe ordinea de zi a ședinței Cabinetului de miniștri de miercuri. Proiectul de lege, propus de un deputat, vine cu o serie de modificări la Codul penal și cel contravențional, astfel încât încălcarea ordinelor de restricție de urgență, perfectate de poliție, să se soldeze cu răspunderea penală, cum este în cazul ordonanțelor de protecție emise de instanțele judecătorești. În opinia autorului, aceasta ar responsaliza organele de drept și ar asigura o prevenire mai eficientă a acțiunilor agresorilor. Totuși, Guvernul remarcă că acest argument, dar și invocarea numărului aproximativ egal de cazuri de încălcare a celor două tipuri de acte, nu este suficient și relevant pentru fundamentarea inițiativei legislative. Totodată, Executivului spune că prevederile Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie fac o distincție între aceste două instrumente juridice. Acestea diferă ca metodă de realizare, dar au același scop, de a preveni comiterea actelor de violență și a proteja victimele. Sancțiunile penale fiind aplicate doar în cazul încălcării interdicțiilor din ordonanța de protecție, care este emisă de instanța de judecată. În aviz, de asemenea, se precizează că reglementarea diferențiată a acestor două instrumente juridice, ordinul de restricție de urgență și ordonanța de protecție, decurge din specificul activității organelor emitente, de procedura de emitere, precum și de natura juridică a măsurilor ce pot fi întreprinse.