Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Numărul beneficiarilor de asistență juridică garantată de stat a crescut. Câți avocați au acordat acest serviciu

 

Numărul celor care au beneficiat, pe parcursul anului trecut, de asistență juridică garantată de stat este mai mare decât în anul precedent cu câteva mii. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Justiției, anul trecut, au beneficiat de asistență juridică 65.322 persoane, cu 6.244 mai multe decât în 2016.

Preponderent a fost necesară oferirea de asistență calificată. De acest serviciu au beneficiat 54.473 persoane (circa 83% din total). Totodată, de asistență primară au avut nevoie 10.849 cetățeni. Statistica mai arată că asistenţa juridică de urgenţă, în caz de reţinere în cauze penale sau contravenționale, a fost acordată pentru 4.647 persoane.

Anul trecut, au acordat asistență 481de avocați la cerere și 14 avocați publici, remunerați din contul statului. Majoritatea celor care acordă asistență sunt specializați pe cauze în care sunt implicați copii minori, victime ale infracțiunilor, persoane cu dezabilități mintale, refugiați și beneficiari de protecţie umanitară.

Din cele 4 oficii teritoriale din țară, cel din Chișinău are cea mai mare jurisdicție, respectiv, cei mai mulți beneficiari sunt din capitală și raioanele de centru.

Totodată, pe parcursul anului trecut a fost extins spectrul asistenței juridice acordate și cercul de subiecți. De asemenea, a fost creată o rețea de parajuriști în aproximativ 42 localități ale țării care oferă asistență juridică primară.

Conform legii, asistență juridică garantată de stat se acordă persoanelor care nu au bani pentru plata lor şi care întrunesc anumite condiţii. Asistența este acordată în diverse forme, prin explicaţii în probleme juridice, întocmirea actelor, reprezentarea în faţa autorităţilor administraţiei publice sau instanțelor, în procese civile, contravenţionale și penale. Acest sistem este instituit pentru apărarea drepturilor omului și asigurarea accesului la justiţie, prin diminuarea impedimentelor economico-financiare.

Sistemul de acordare a asistenței juridice garantată de stat este administrat de Ministerul Justiției în comun cu Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi Uniunea Avocaţilor.

Share on Social Media

17 October, 2018
Vecinii care au reușit să rezolve un conflict de zeci de ani, apelând la legi, mama care a putut să-și revadă copiii, copiii care au intrat în proprietatea casei părintești după ce au urmat pașii legali – toate sunt rezultatele sistemului asistenței juridice garantate de stat, de care populația Republicii Moldova beneficiază în ultimii zece ani. Pentru a pune în dezbatere lecțiile învățate de Republica Moldova în acești 10 ani, precum și experiențele internaționale privind accesul grupurilor sociale la serviciile juridice primare și abilitarea juridică a populației, la Chișinău, în aceste zile...
13 August, 2018
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) a elaborat modelele noi de chestionare pentru solicitarea/acordarea asistenței juridice garantate de stat. Astfel, de la începutul lunii septembrie instituțiile publice subordonate Ministerului Afacerilor Interne, instituțiile publice autonome în cadrul autorităților judecătorești, procuraturii precum și alte organe de drept specializate urmează să utilizeze noile formulare. Chestionarele pot fi descărcate sau completate în varianta electronică pe pagina web www.cnajgs.md, rubrica ”Formulare” (sau http://formulare.cnajgs.m...

Parteneri

28 September, 2017
Avocații care acordă asistență juridică calificată ar putea fi remunerați cu suma completă, pentru toate cauzele avute într-o zi, inclusiv pentru cele suplimentare. În prezent, Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat prevede o remunerare de doar 50 la sută din sumă, pentru mai mult de două acțiuni în aceeași zi. În urma dezbaterilor publice referitoare la modificarea Regulamentului, se propune excluderea pct. 12 din document. Acesta stipulează că, pentru acordarea asistenţei juridice calificate în...
04 April, 2017
Pentru a proteja dreptul la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv pentru asigurarea accesului liber și egal la asitența juridică, din contul statului este acordată asistența juridică garantată de stat. Aceasta poate fi asistență juridică primară și calificată. Beneficiarii sunt persoanele cu venituri modeste, care nu au posibilitate să plătească un avocat. La fel, de asistență din partea statului pot beneficia și cetățenii străini, și apatrizi în cauzele și procedurile ce țin de competența...