Un agent economic, care a fost sancționat pentru că nu ar fi reușit să efectueze o expertiză tehnică a unui telefon în termen de 14 zile, le cere magistraților de la Curtea Constituțională să verifice constituționalitatea unor prevederi a Legii privind protecția consumatorilor, dar și a Codului contravențional. Mai exact, într-o sesizare adresată Curții, avocatul agentului economic, solicită să fie verificată sintagma ”într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării pretenției de către consumator”, care este prevăzută la art.18 alin. (2) al Legii privind protecția consumatorilor. De asemenea, apărătorul le cere judecătorilor să declare neconstituționale prevederile art. 278 alin.(2) a Codului contravențional (în redacția veche a legii) potrivit cărora ”refuzul vânzătorului, prestatorului de a satisface reclamaţia consumatorului, fără a dovedi vina acestuia printr-o expertiză tehnică, în termen de cel mult 14 zile calendaristice, prevăzut de lege, se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”. Avocatul susține că prin această prevedere se încalcă dreptul la apărare, deoarece legiuitorul a prevăzut un termen prea scurt pentru efectuarea expertizei, iar în cazul în care comerciantul nu reușește să o îndeplinească în acest interval de timp este considerat vinovat și sancționat conform Codului Contravențional. Totodată, acesta susține că tergiversarea expertizelor de către experți nu poate fi pusă pe seama vânzătorului, deoarece acesta nu le poate ”dicta” modul în care să-și facă munca. Avocatul mai invocă faptul că, de exemplu, Codul de procedură penală nu prevede careva termene pentru efectuarea expertizelor sau să decadă părțile de anumite drepturi dacă nu le efectuează într-o anumită limită de timp. Autorul sesizării menționează că în anul 2015, compania pe care o reprezintă a fost anunțată de un executor judecătoresc că trebui să achite o amendă în valoare de 8 mii de lei aplicată de Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Avocatul susține că agentul economic nu a știut până atunci nimic despre intentarea procedurii. Mai exact, firma nu a fost citată nici referitor la întocmirea procesului-verbal și nu a fost anunțată despre decizia agentului constatator. De asemenea, nu i-au fost expediate copiile acestor documente. Firma a fost sancționată în urma unui control care a fost efectuat, după ce un client, care a cumpărat un telefon, a depus o petiție. Mai exact, consumatorul s-a plâns că telefonul nu funcționează și a cerut să îi fie returnați banii. Comerciantul respinge acuzațiile și susține că în baza unei expertize tehnice, efectuată cu respectarea normelor legale, s-a constat că telefonul era în stare funcțională. Totodată, în sesizare se menționează că magazinul este implicat în mai multe procese de judecată care țin de nerespectarea termenelor impuse de lege pentru efectuarea expertizelor.